Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2020

Datum

Thema Predikant/Spreker         
Bijbellezing
+ preek
 
         
29-11-2020 Lukas 1
"Klaar voor Kerst"
A.J. Droger Download  
29-11-2020 Mattheüs 3 en 28
"De drie-enige God schept, verlost en heiligt"
A.J. Droger Download  
22-11-2020 2 Kronieken 20
"Een eerlijk levensverhaal"
A.J. Droger Download  
22-11-2020 Hooglied 1
"Een lied van verlangen"
J.G. Schenau Download  
15-11-2020 2 Kronieken 20
"De Heere strijdt tegen de vijanden van Israël"
A.J. Droger Download  
15-11-2020 Johannes 3
"Geloven is kennen en vertrouwen" (Catechismus zondag 7)
A.J. Droger Download  
08-11-2020 Nehemia 1
"Bidden wij ook om te werken in Gods Koninkrijk?"
H. de Graaf Download  
08-11-2020 Handelingen 12
"Petrus wordt verlost uit de gevangenis: Hij heeft nog een taak!"
H. de Graaf Download  
04-11-2020 Ruth 2
"Gezegend door de Heere"
A.J. Droger Download  
04-11-2020 Psalm 50
"Dank offeren"
A.J. Droger Download  
01-11-2020 Filemon
"De brief van de apostel Paulus aan Filemon"
R. de Jong Download  
01-11-2020 Romeinen 5
"Jezus de Middelaar en Verlosser" (Catechismus zondag 5 en 6)
A.J. Droger Download  
25-10-2020 2 Samuel 12
"God neemt onze zonden serieus" (Catechismus zondag 4)
A.J. Droger Download  
25-10-2020 Genesis 13
"Het verschil tussen Abraham en Lot"
M. Visser Download  
18-10-2020 2 Kronieken 20
"Hulp zoeken bij de Heere"
A.J. Droger Download  
18-10-2020 Genesis 3
"Schuldig, maar hoopvol" (Catechismus zondag 3)
A.J. Droger Download  
11-10-2020 2 Kronieken 18 en 19
"Terugkeren tot de Heere"
A.J. Droger Download  
11-10-2020 Lukas 10
"Onze ellendeige neiging" (Catechismus zondag 2)
A.J. Droger Download  
04-10-2020 2 Kronieken 18
"Vragen naar het Woord van de Heere"
A.J. Droger Download  
04-10-2020 Johannes 10
"Van Jezus zijn" (Catechismus zondag 1)
A.J. Droger Download  
27-09-2020 2 Kronieken 16 en 17
"Goede wegen brengen Gods zegen"
A.J. Droger Download  
27-09-2020 Psalm 77
"Gods voetstappen in de zee"
J.G. Schenau Download  
20-09-2020 Psalm 103
"Eeuwige goedertierenheid"
A.J. Droger Download  
20-09-2020 Psalm 103
"Loof de Heere"
A.J. Droger Download  
13-09-2020 Psalm 103
"Zo is de Heere"
A.J. Droger Download  
13-09-2020 Openbaring 2
"De Zoon van God kijkt dwars door je heen"
S.P. Roosendaal Download  
06-09-2020 Openbaring 10
"Johannes' gebed om het Woord"
J. de Bruin Download  
06-09-2020 Efeze 3
"Vol van God"
A.J. Droger Download  
05-09-2020 Efeze 3
Bevestiginsdienst A.J. Droger
A. Huijgen en C.J. Droger Download  
30-08-2020 Hebreeën 12
"Jagen naar heiliging"
A.J. Droger Download  
30-08-2020 Psalm 86
"Gods weg gaan"
A.J. Droger Download  
23-08-2020 Psalm 8
"Gods majesteit"
A.J. Droger Download  
23-08-2020 Openbaring 19
"Geroepen tot het bruiloftsmaal van het Lam"
A.J. Droger Download  
16-08-2020 Prediker 4 en 5
"God geeft het goede leven"
A.J. Droger Download  
16-08-2020 Markus 4
"Jezus leren kennen in de storm"
A.J. Droger Download  
09-08-2020 Lukas 17
"Geloofsvermeerdering"
D. Beens Download  
09-08-2020 Jozua 4
"Het teken van de stenen"
H. Polinder Download  
02-08-2020 Handelingen 2 en 4
"Is er toekomst voor de kerk?"
H.J. Selderhuis Download  
02-08-2020 Genesis 15 en Romeinen 4
"Rekenen"
W.P. de Hek Download  
26-07-2020 Jakobus 1
"De zegen van de geloofsbeproeving"
J.W. Schoonderwoerd Download  
26-07-2020 Openbaring 15
"Het lied bij de glazen zee"
J.W. Schoonderwoerd Download  
19-07-2020 Handelingen 4 en 5
"Een eerlijk verhaal over oneerlijkheid"
A.J. Droger Download  
19-07-2020 Openbaring 7
"Bij God in de hemel"
G. van Vliet Download  
12-07-2020 Filippenzen 3 en 4
"Zorgeloos leven"
A.J. Droger Download  
12-07-2020 Psalm 127 en 128
"Slapend gezegend"
A. Huijgen Download  
05-07-2020 1 Timotheüs 3 en 4
"Het geheim bewaren'
A. Huijgen Download  
05-07-2020 1 Korinthiërs 11
"Verbonden aan de verbondsmaaltijd"
A.J. Droger Download  
28-06-2020 Filippenzen 1 en 2
"Eensgezind in de gezindheid van Christus"
A.J. Droger Download  
28-06-2020 Genesis 17 en 21
"Voor de HEERE is niets te wonderlijk"
A.J. Droger Download  
21-06-2020 2 Johannes 9
"Blijven in de leer van Christus"
A.J. Droger Download  
21-06-2020 Openbaringen 10
"Komt er nog wat van?"
W.N. Middelkoop Download  
14-06-2020 Handelingen 2
"Gods Geest vebindt"
A.J. Droger Download  
14-06-2020 Johannes 15 en 16
"Heerlijke werken van de Heilige Geest"
B.L.C. Aarnoudse Download  
07-06-2020 Handelingen 2
"Gods Geest vekondigt de verhoogde Christus"
A.J. Droger Download  
07-06-2020 1 Petrus 4
"Vreugde in verdrukking"
A.J. Droger Download  
01-06-2020 Richteren 15
"Vuur en water"
A. Huijgen Download  
31-05-2020 Handelingen 2
"Gods Geest vervult"
A.J. Droger Download  
31-05-2020 Psalm 143
"Heer, wees mijn gids"
H.M. Mulder Download  
24-05-2020 Handelingen 1
"De Schrift wijst de weg"
A.J. Droger Download  
24-05-2020 Johannes 13 en 14
"Jezus maakt plaats in het Vaderhuis"
A.J. Droger Download  
21-05-2020 Lukas 24
"Christus' hemelvaart geeft blijdschap aan de discipelen"
C. Westerink Download  
17-05-2020 Richteren 14
"Raadselachtig"
A. Huijgen Download  
17-05-2020 Johannes 14
"Een woord van Jezus voor Zijn achterblijvende discipelen"
J. Westerink Download  
10-05-2020 Psalm 63
"Verlangen naar God"
L.B.C. Boot Download  
10-05-2020 1 Samuël 16
"Het machtswoord van Zijn Naam"
S.P. Roosendaal Download  
07-05-2020 Psalm 34
Huwelijksbevestiging Jorieke en Mark Bouwers
A. Huijgen Download  
03-05-2020 Johannes 21
"Jezus openbaart zich aan Zijn discipelen"
J.W. Schoonderwoerd Download  
03-05-2020 Johannes 21
"Jezus ontvangt Zijn discipelen"
J.W. Schoonderwoerd Download  
26-04-2020 Openbaringen 3
"Jezus vraagt: 'Mag Ik binnenkomen?'"
M. Visser Download  
26-04-2020 Mattheüs 24
"Signalen van het einde"
P.D.J. Buijs Download  
19-04-2020 2 Kronieken 7
"Corona: tot oordeel of tot voordeel?"
R. de Jong Download  
19-04-2020 Psalm 73
"U hebt mijn rechterhand gegrepen"
P.D.J. Buijs Download  
13-04-2020 1 Petrus 4 en Openbaringen 2
"De Paasboodschap aan de gemeente van Smyrna"
A. Huijgen Download  
12-04-2020 Markus 16 en 1 Petrus 5
"De Paasboodschap voor Petrus apart"
H.H. Klomp Download  
12-04-2020 1 Korinthe 15
"De Koning leeft! Leve de Koning!"
H.H. Klomp Download  
10-04-2020 Johannes 19
"Tetelestai (Het is volbracht)"
R. van Kooten Download  
05-04-2020 Johannes 19
"Een nieuwe familie"
A. Huijgen Download  
05-04-2020 Richteren 13
"God wil ons vast niet doden"
A. Huijgen Download  
29-03-2020 Lukas 22
"De Heere brengt Petrus tot berouw"
C. Westereink Download  
29-03-2020 Exodus 1 en 2
"Gods werk in de geboorte van Mozes"
C. Westerink Download  
22-03-2020 Richteren 12 en Markus 3
"'Sjibbolet' als grenswoord"
A. Huijgen Download  
22-03-2020 Johannes 18
"Jezus laat Zich vrijwillig binden"
S.M. Buth Download  
15-03-2020 Psalm 125
"Ik vertrouw alleen op Corona"
H.M. Mulder Download  
15-03-2020 Johannes 18
"Zoekt u iemand?"
J.W. Maris Download  
11-03-2020 Jesaja 49
"In beide handpalmen gegraveerd"
W. Voorwinden Download  
11-03-2020 Jesaja 37
"Het gebed van Hizkia"
G. v.d. Groep Download  
08-03-2020 Johannes 18
"De beker van Gethsemane"
J. Westerink Download  
08-03-2020 Handelingen 15 en Timotheüs 4
"Marcus, de neef van Barnabas"
J. Westerink Download  
01-03-2020 Mattheüs 11
"Laad mij met rust"
H.M. Mulder Download  
01-03-2020 Mattheüs 11
"Geloofstoerusting"
H.M. Mulder Download  
23-02-2020 Markus 8
"Christus kondigt Zijn lijden en sterven aan"
G.J. Post Download  
23-02-2020 Lukas 12
"De doop van Christus' dood"
G.J. Post Download  
16-02-2020 Exodus 32 en Johannes 1
"Christus is méér dan Mozes"
B. de Graaf Download  
16-02-2020 Mattheüs 13
"De dienst van God is een grote schat"
B. de Graaf Download  
09-02-2020 Exodus 14 en 1 Korinthe 10
'Gods verlossing door de Schelfzee"
L.B.C. Boot Download  
09-02-2020 Deuteronomium 30 en Lukas 6
"Jezus geeft leven"
W.P. de Hek Download  
02-02-2020 Markus 10
"Dienen in het Koninkrijk van God"
J.H. Bonhof Download  
02-02-2020 Mattheüs 8
"De Heere Jezus volgen, ook in de storm"
J.H. Bonhof Download  
26-01-2020 Richteren 11
"Uitonderhandeld"
A. Huijgen Download  
26-01-2020 Kolossenzen 4 en Mattheüs 27
"Mensen met een missie"
J.G. Schenau Download  
19-01-2020 Mattheüs 15
"Een groot geloof"
J. Hoefnagel Download  
19-01-2020 Mattheüs 19
"God zoekt arbeiders voor de wijngaard"
J. Hoefnagel Download  
12-01-2020 Johannes 1
"Jezus werft zijn eerste discipelen"
C. Westerink Download  
12-01-2020 Psalm 93
"De HEERE is Koning"
C. Westerink Download  
05-01-2020 2 Koningen 2
"Het profetische Woord Gods is heerlijk en eerlijk"
J. van Vulpen Download  
05-01-2020 2 Koningen 4
"Op leven en dood"
J. van Vulpen Download  
01-01-2020 Richteren 9    
"Een lesje in bescheidenheid"                                                                                                        
A. Huijgen Download  
         
Free business joomla templates