Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2019

Datum

Thema Predikant/Spreker         
Bijbellezing
+ preek
 
         
31-12-2019 Openbaringen 21
"De vernieuwing van hemel en aarde"
C. Westerink Download  
29-12-2019 Lukas 2
"Feest van het licht"
J. van Vulpen Download  
29-12-2019 Jesaja 40
"Zie hier is uw God!"
J. van Vulpen Download  
25-12-2019 Mattheüs 1 en 2
"Jezus, de geboren Koning der Joden"
J. Westerink Download  
25-12-2019 Mattheüs 2
"Drieërlei reactie op de kerstboodschap in Jeruzalem"
J. Westerink Download  
22-12-2019 Lukas 1
"Zacharia's adventsverwachting"
G. v.d. Groep Download  
22-12-2019 1 Johannes 2
"De zalving met de Heilige Geest"
G. v.d. Groep Download  
15-12-2019 Lukas 1
"De omgekeerde wereld"
A. Huijgen Download  
15-12-2019 Lukas 1
"Maria's lofzang"
A. Huijgen Download  
08-12-2019 Jesaja 40
"Maak u klaar, want de Koning komt!"
B. Reinders Download  
08-12-2019 2 Korinthe 4 en Filippenzen 1
"Jezus leeft en wij met Hem!"
B. Reinders Download  
01-12-2019 Psalm 130
"Ik verwacht de Heere"
M. Visser Download  
01-12-2019 Openbaringen 1 en 22
"Jezus zegt: Ik ben het Begin en het Einde"
M. Visser Download  
24-11-2019 Markus 12
"De Heere Jezus over het hiernamaals"
H.D. Rietveld Download  
24-11-2019 Daniël 3
"God verlost"
J.L. de Jong Download  
17-11-2019 Psalm 85 en Lukas 11
"Bidden om opwekking"
G. van Vliet Download  
17-11-2019 Genesis 9
"De regenboog, teken van Gods blijvende zorg"
C. Cornet Download  
10-11-2019 Daniël 12 en Openbaringen 5
"De verzegelde boekrol"
W.N. Middelkoop Download  
10-11-2019 Johannes 10 en Heid. Catechismus zondag 21
"De kerk, ongelofelijk"
W.N. Middelkoop Downoad  
06-11-2019 Psalm 103 en Lukas 17
"Jezus ontmoet tien melaatsen"
J. van Amstel Download  
06-11-2019 Psalm 103
"Het loflied op de dankdag"
H. Polinder Download  
03-11-2019 Psalm 33
"Het levensmotto van een Christen in twee woorden: vertrouwen en verwachten"
L.B.C. Boot Download  
03-11-2019 Exodus 15 en Hebreeën 4
"De zorg van de hemelse Dokter"
S.P. Roosendaal Download  
27-10-2019 Richteren 8
"De corruptie van een gelovige"
A. Huijgen Download  
27-10-2019 Mattheüs 16
"Het Heilgeheim"
N.C. Smits Download  
20-10-2019 Handelingen 16
"Bidden kan altijd"
J.W. Maris Download  
20-10-2019 Jozua 4
"Een teken voor ieder in het nageslacht"
J.W. Maris Download  
13-10-2019 Markus 5
"Gods kracht redt wie het van Jezus verwacht"
A.J. Droger Download  
13-10-2019 2 Kronieken 20
"Hulp zoeken bij de HEERE"
A.J. Droger Download  
06-10-2019 2 Koningen 5
"Naäman de Syriër leert de ware God kennen"
J.W. Schoonderwoerd Download  
06-10-2019 Johannes 14 en Heid. Catechismus zondag 20
"Het geloof in de Heilige Geest"
J.W. Schoonderwoerd Download  
29-09-2019 Lukas 19
"Trouw in het minste"
H.G.L. Peels Download  
29-09-2019 2 Koningen 6
"Geestelijke helderziendheid"
H.G.L. Peels Download  
22-09-2019 Richteren 6
"Een teken voor de zekerheid"
A. Huijgen Download  
22-09-2019 Richteren 7
"God verlost van Midian"
A. Huijgen Download  
15-09-2019 Mattheüs 14
"Jezus komt tot Zijn leerlingen in de storm"
S.M. Buth Download  
15-09-2019 Psalm 19
"God spreekt op drie manieren"
S.M. Buth Download  
08-09-2019 Psalm 73
"Het grote keerpunt in Asafs leven"
J. Westerink Download  
08-09-2019 Mattheüs 25 en Heid. Catechismus zondag 19, vr. en antw. 52
"De troost van de wederkomst van Christus"
J. Westerink Download  
04-09-2019 Johannes 2
"Jezus ook uitgenodigd"
A. Huijgen Download  
01-09-2019 Filippenzen 3
"Een gegrepen jager"
H.D. Rietveld Download  
01-09-2019 Filippenzen 2 en Heid. Catechismus zondag 19, vr. en antw. 50 en 51
"Christus aan Gods rechterhand"
H.D. Rietveld Download  
25-08-2019 Jozua 6
"De val van Jericho"
A. Versluis Download  
25-08-2019 Prediker 4 en 5
"Eerbied voor Gods aangezicht"
A. Versluis Download  
18-08-2019 Handelingen 12
"God bevrijdt Petrus uit de gevangenis"
J. van Limbeek Download  
18-08-2019 Spreuken 1 en 22
"De godvruchtige opvoeding"
H. Polinder Download  
11-08-2019 Genesis 37
"Jij en je familie"
H.M. Mulder Download  
11-08-2019 Efeze 5
"Geen dodenslaap, maar levenswandel"
H.M. Mulder Download  
04-08-2019 Genesis 45
"Jakob gaat op weg naar Jozef"
J. Logtenberg Download  
04-08-2019

Richteren 14
"Simsons bruiloft"

H. Korving Download  
28-07-2019 Efeze 5 en 6
"Werken als Christen"
E. de Jong Download  
28-07-2019 Spreuken 16
Salomo's les over hoogmoed en nederigheid"
H. Polinder Download  
21-07-2019 Deuteronomium 18 en 2 Petrus 1
"God spreekt"
G. van Vliet Download  
21-07-2019 Mattheüs 13
"Gods wil wat betreft het Woord van Zijn Koninkrijk"
G. van Vliet Download  
14-07-2019 1 Samuël 17 en 18
"Jonathan wordt een vriend van David"
J.W. Schoonderwoerd Download  
14-07-2019 Lukas 24, 1 Johannes 2 en Heid. Catechismus zondag 18
"Christus voor ons ten hemel gevaren"
J.W. Schoonderwoerd Download  
07-07-2019 Jeremia 32
"Een vreemde aankoop op vaste grond"
B. Reinders Download  
07-07-2019 1 Korinthe 15 en Galaten 2, Heid. Catechismus zondag 17
"De troost van het geloof in Christus' opstanding"
B. Reinders Download  
03-07-2019 Deuteronomium 28 en Numeri 6
"De priesterlijke zegen"
A. Huijgen Download  
30-06-2019 Handelngen 8
"Ontmoeting met de Heere Jezus door de Heilige Geest"
J.L. de Jong Download  
30-06-2019 Jesaja 53 en 56
"Vol vreugde verder"
J.L. de Jong Download  
23-06-2019 Openbaringen 22
"Maranatha, kom Heere Jezus"
S.M. Buth Download  
23-06-2019 Psalm 96 en Openbaringen 15
"Zing voor de HEERE een nieuw lied"
G.P.M. v.d. Linden Download  
21-06-2019 Psalm 37
Huwelijksbevestiging
A. Huijgen Download  
16-06-2019 Psalm 87
"Het Pinksterlied over Sion"
H. Polinder Download  
16-06-2019 Spreuken 4
"Hartbewaking"
H. Polinder Download  
10-06-2019 1 Korinthe 2
"Geloof: een Godsgeschenk"
D.J.T. Hoogenboom Download  
09-06-2019 Handelingen 2
"In Jeruzalem zijn mensen verslagen"
J. van Amstel Download  
09-06-2019 1 Korinthe 4
"Ontvangers"
A. Huijgen Download  
02-06-2019 Openbaringen 12
"De beslissende oorlog van Hemelvaart"
J. Westerink Download  
02-06-2019 Mattheüs 27 en Heid. Catechismus zondag 16, vr. en antw. 44
"De gelovige belijdt Christus' nederdaling ter helle"
J. Westerink Download  
30-05-2019 Lukas 24
"Grote blijdschap bij Hemelvaart"
H. de Graaf Download  
26-05-2019 Kolossenzen 3
"Opwekking om te leven in Paaslicht"
J. Westerink Download  
26-05-2019 Johannes 19 en Heid. Catechismus zondag 16, vr. en antw. 41
"De Heere Jezus is ook begraven"
J. Westerink Download  
19-05-2019 Lukas 8
"Jezus is sterker dan het rijk van de duisternis"
A.J. Droger Download  
19-05-2019 1 Thessalonicenzen 4 en 5
"Leven in het licht van Jezus' terugkomst"
A.J. Droger Download  
12-05-2019 Johannes 4
"In gesprek met Jezus bij een diepe put"
J.W. Maris Download  
12-05-2019  Romeinen 12
"Ongemaskerde liefde"
S.P. Roosendaal Download  
05-05-2019 Openbaringen 2
"Een brief uit de hemel"
H. Korving Download  
05-05-2019 Jesaja 53 en Heid. Catechismus zondag 15
"Het lijden van Christus"
H. Korving Download  
28-04-2019 Lukas 24
"Zonsopgang op weg naar Emmaüs"
A. Versluis Download  
28-04-2019 Lukas 24
"Door Pasen gaat alles open"
A. Versluis Download  
22-04-2019 Johannes 20
"De Paasvorst brengt Zijn kerk de vredegroet"
C. Westerink Download  
21-04-2019 Johannes 20
"De opgestane Heere verschijnt aan Maria Magdalena"
J.W. Schoonderwoerd Download  
21-04-2019 Hebreeën 2 en Heid. Catechismus zondag 14
"Gods Zoon werd mens"
J.W. Schoonderwoerd Download  
19-04-2019 Johannes 19
"Het zesde kruiswoord"
H.D. Rietveld Download  
14-04-2019 Johannes 19
"De eerste levensbehoefte"
J.A.C. Olie Download  
14-04-2019 Mattheüs 17 en Heid. Catechismus zondag 13
"Gods Zoon, onze Heere, aan het kruis"
A. Huijgen Download  
07-04-2019 Markus 8
"Christus bevrijdt ons door Zijn lijden"
S.M. Buth Download  
07-04-2019 Richteren 4
"Redding door een vrouw"
A. Huijgen Download  
31-03-2019 Johannes 18
"De arrestatie van Jezus de Nazarener"
R. de Jong Download  
31-03-2019 Romeinen 8
"Voor hen die God liefhebben, werkt alles mee ten goede"
R. de Jong Download  
24-03-2019 Lukas 23
"Het gebed van een midadiger"
R. Kok Download  
24-03-2019 Mattheüs 16 en 1 Johannes 2, Heid. Catechismus zondag 12
"De naam Christus"
R. Kok Download  
17-03-2019 Hebreeën 5
"Gehoorzaamheid uit het lijden"
J. Hoefnagel Download  
17-03-2019 Zacharia 3 en Heid. Catechismus zondag 11
"De naam Jezus"
J. Hoefnagel Download  
13-03-2019 2 Koningen 6
"Mijn God is mijn Hulp"
G. v.d. Groep Download  
13-03-2019 Mattheüs 6 en Lukas 10
"Eén ding is nodig"
G. v.d. Groep Download  
10-03-2019 Richteren 3
"Othniël"
A. Huijgen Download  
10-03-2019 Richteren 3
"Ehud"
A. Huijgen Download  
03-03-2019 Johannes 10
"Jezus is de Deur der schapen"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
03-03-2019 Genesis 22, Mattheüs 6 en Heid Catechismus zondag 10
"De Heere zal erin voorzien"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
24-02-2019 Johannes 1
"Petrus door Andreas tot Jezus geleid"
D. v.d. Zwaag Download  
24-02-2019 Johannes 2
"Jezus' heerlijkheid op de bruiloft in Kana"
D. v.d. Zwaag Download  
17-02-2019 Jozua 3
"De HEERE brengt Zijn volk op hun bestemming"
A. Veuger Download  
17-02-2019 Mattheüs 25
"Maak u gereed, want de Bruidegom komt!"
A. Veuger Download  
10-02-2019

Markus 1
"Ik wil, word gereinigd!

W.J. van Gent Download  
10-02-2019 Hebreeën 3 en 4
"Christus roept ons tot de hemelse rust"
W.J. van Gent Download  
03-02-2019 1 Johannes 3
"Aansporing om in vrijheid lief te hebben"
M.J. Kater Download  
03-02-2019 Jesaja 43 en Markus 4 en Heid. Catechismus zondag 9
"Mijn leven geborgen in de hand van de Vader"
M.J. Kater Download  
27-01-2019 Markus 2 en 3
"De uitgestoken hand"
A. Huigen Download  
27-01-2019 Mattheüs 3 en 11
"Toen kwám Jezus"
G.P.M. v.d. Linden Download  
20-01-2019 Richteren 1 en 2
"Bochim"
A. Huijgen Download  
20-01-2019 Job 42
"De Heere rechtvaardigt Job"
J. Jonkman Download  
13-01-2019 Lukas 15
"De Goede Herder heeft hart voor de schapen"
C. Westerink Download  
13-01-2019 2 Korinthe 13 en Heid. Catechismus zondag 8
"De drie-enige God en Zijn werk"
C. Westerink Download  
06-01-2019 Lukas 2
"Jezus is te vinden in het huis van Zijn Vader"
H. Peet Download  
06-01-2019 Genesis 15, Lukas 7 en Heid. Catechismus zondag 7
"Het ware geloof"
H. Peet Download  
01-01-2019 Jesaja 46        
"God staat aan het begin"                                                                                                                            
 G. v.d. Groep Download  
         
Free business joomla templates