Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2018

Datum

Thema Predikant/Spreker         
Bijbellezing
+ preek
 
         
         
31-12-2018 Jesaja 60 en 2 Perus 3
"Groeien in genade"
A. Huijgen Download  
30-12-2018 Maleachi 3 en 4
"De laatste profetie"
H. Polinder Download  
30-12-2018 Hebreeën 1 en Heid. Catechismus zondag 6
"Jezus Christus is de Middelaar"
H. Polinder Download  
25-12-2018 Lukas 2
"Geboren - voor u - heden - de Zaligmaker"
H. de Graaf Download  
25-12-2018 Lukas 2
"Gods eer bezongen"
H. de Graaf Download  
23-12-2018 Jesaja 9 en Jesaja 11
"De Vredevorst"
H.M. Mulder Download  
23-12-2018 Psalm 1 en Psalm 150
"Halleluja!"
H.M. Mulder Download  
16-12-2018 Exodus 16
"Manna uit de hemel"
R. Kok Download  
16-12-2018 Hebreeën 2 en Heid. Catechismus zondag 5
"Het enige betaalmiddel"
R. Kok Download  
09-12-2018 2 Petrus 3
"Gods lankmoedigheid"
A. Huijgen Download  
09-12-2018 Jesaja 65 en 2 Petrus 3
"Wat we te verwachten hebben"
A. Huijgen Download  
02-12-2018 Psalm 27
"HEERE, leer mij Uw weg"
J.W. Wüllschleger Download  
02-12-2018 Genesis 3 en Heid. Catechismus zondag 4
"God laat de zonde niet ongestraft"
J.W. Wüllschleger Download  
25-11-2018 2 Petrus 2
"Bewaring: tot het oordeel/uit de verzoeking"
A. Huijgen Download  
25-11-2018 Genesis 3 en Heid. Catechismus zondag 3
"Waar komt onze ellende vandaan?"
H.C. Bezemer Download  
18-11-2018 Mattheüs 18
"Ik kan je wel vergeven, maar ik kan je niet vergeten"
S.P. Roosendaal Download  
18-11-2018 2 Samuel 12
"Een lieveling na vergeving?"
S.P. Roosendaal Download  
11-11-2018 2 Koningen 2
"Afscheid van Elia"
A.D. Fokkema Download  
11-11-2018 Romeinen 3 en Heid. Catechismus zondag 2
"Onder het mes van Gods wet"
A.D. Fokkema Download  
07-11-2018 Genesis 4, 1 Johannes 3 en Hebreeën 11
"Abel offert door het geloof"
J. van Amstel Download  
07-11-2018 Jesaja 39
"Hiskia laat alles zien"
J. van Amstel Download  
04-11-2018 Mattheüs 17 en 2 Petrus 1
"Het profetische woord"
A. Huijgen Download  
04-11-2018 1 Korinthe 13
"Het liefdeslied van de bruidskerk"
A.C. Uitslag Download  
28-10-2018 Psalm 66
"Komt, hoort toe"
J.M.J. Kieviet Download  
28-10-2018 Spreuken 1 en 9
"De vreze des HEEREN"
H. Polinder Download  
21-10-2018 2 Koningen 5
"God leidt op de weg der reiniging"
A.K. Wallet Download  
21-10-2018 Mattheüs 15 en 16, Heid. Catechismus zondag 1, vr. en antw. 2
"De weg van de enige troost"
A.K. Wallet Download  
14-10-2018 Mattheüs 4 en Genesis 49
"Zebulon krijgt een woonplaats aangewezen"
C. Westerink Download  
14-10-2018 Jesaja 40 en Heid. Catechismus zondag 1, vr. en antw. 1
"Mijn enige troost in leven en sterven"
C. Westerink Download  
07-10-2018 Mattheüs 25
"Trouw in het minste"
J. v.d. Os Download  
07-10-2018 1 Koningen 17
"Drie kenmerken van een gelovige"
J. v.d. Os Download  
30-09-2018 Jozua 23
"Bewaar uw hart en uw identiteit"
H. Korving Download  
30-09-2018 Efeze 3 en Catechismus zondag 52
"Het eind van het volmaakte gebed"
H. Korving Download  
23-09-2018 Lukas 15
"Aan Jezus' voeten"
G.J. Post Download  
23-09-2018 2 Kronieken 18
"Josafat in het web van Achab"
G.J. Post Download  
16-09-2018 Handelingen 27
"Heb goede moed!"
G. van Roekel Download  
16-09-2018 Jeremia 8
"Gods medicijnkast op slot"
G. van Roekel Download  
09-09-2018 2 Petrus 1
"Delen in de Goddelijke natuur"
A. Huijgen Download  
09-09-2018

2 Petrus 1
"Je roeping en verkiezing bevestigen"

A. Huijgen Download  
02-09-2018 Markus 2
"Volg Mij"
A. Brand Download  
02-09-2018 Johannes 6
"Voedsel van eeuwigheidswaarde"
H. Korving Download  
26-08-2018 Genesis 5 en Judas
"De Levensgeschiedenis van Henoch"
H. v.d. Ham Download  
26-08-2018 Johannes 2 en 3
"U moet opnieuw geboren worden"
H. v.d. Ham Download  
19-08-2018 Jozua 3 en 4
"De toegang tot Kanaän"
J. Selderhuis Download  
19-08-2018 Johannes 14
"De beloofde Trooster"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
12-08-2018

Mattheüs 28
"De opdracht van de verhoogde Christus aan Zijn kerk"

E. de Jong Download  
12-08-2018 MattheÜs 11
"Rust voor rustelozen"
J. van Vulpen Download  
05-08-2018 Handelingen 14
"Bekering tot de levende God"
J. van Walsem Download  
05-08-2018 Psalm 10
"God doet recht"
J. van Walsem Download  
29-07-2018 Exodus 2
"De boodschap van de brandende doornstruik"
J.W. Maris Download  
29-07-2018 Openbaringen 1
"Een ontzagwekkende blik in de hemel"
J.W. Maris Download  
22-07-2018 Efeze 4
"De geestelijke groei"
P.D.J. Buijs Download  
22-07-2018 Mattheüs 24 en Openbaringen 6
"Het Lam wikkelt de draad van de geschiedenis af"
P.D.J. Buijs Download  
15-07-2018 1 Petrus 4
"Het oordeel begint nú, bij Gods huis"
A. Huijgen Download  
15-07-2018 Markus 5
"Jezus' komst naar bezet gebied"
A.C. Uitslag Download  
08-07-2018 Mattheus 25
"Wees waakzaam"
C. Bos Download  
08-07-2018 1 Petrus 4
"Veelkleurige genade"
A. Huijgen Download  
01-07-2018 Markus 6
"Een nadere kennismaking bij tegenwind"
M.J. Kater Download  
01-07-2018 Psalm 100, Filippenzen 4 en Catechismus zondag 38
"Dien de Heere met blijdschap"
H. de Graaf Download  
24-06-2018 Jesaja 25
"Het heil op de berg Sion"
B.L.C. Aarnoudse Download  
24-06-2018 Jesaja 33
"De Koning in Zijn schoonheid"
B.L.C. Aarnoudse Download  
17-06-2018 1 Korinthe 11
"Laat ieder mens zichzelf beproeven"
A. v.d. Weerd Download  
17-06-2018

Handelingen 7
"De steniging van Stefanus"

A. v.d. Weerd Download  
10-06-2018 Efeze 2 en 5
"De consequenties ven het Evangelie"
G.P.M. v.d. Linden Download  
10-06-2018 Psalm 124 en Openbaringen 1
"De eredienst"
G.P.M. v.d. Linden Download  
03-06-2018 Romeinen 1
"Het Evangelie van Pinksteren - De Bron van zaligheid!"
W.J. van Gent Download  
03-06-2018 1 Koningen 18
"De Heere verhoort het gebed"
W.J. van Gent Download  
27-05-2018 Psalm 100
"De Heere loven en dienen"
H.D. Rietveld Download  
27-05-2018 Openbaringen 6
"De vraag van de zielen onder het altaar"
H.D. Rietveld Download  
21-05-2018 Ezechiel 47
"De stroom van water uit de tempel"
H. Polinder Download  
20-05-2018 Handelingen 2
"Petrus roept met Pinksteren op tot bekering"
J. van Amstel Download  
20-05-2018 1 Petrus 3
"Verantwoorde hoop"
A. Huijgen Download  
13-05-2018 Johannes 14
"De Kerk van Christus is geen weeskerk"
J. Jonkman Download  
13-05-2018 Efeze 3 en 4
"De oproep van een gevangene in de Heere"
P.D.J. Buijs Download  
10-05-2018

Handelingen 1 en Hebreeën 6
"De hoop als anker"

A. Huijgen Download  
06-05-2018 Jesaja 42 en Mattheüs 28
"Jezus' zendingsopdracht"
J.W. Wüllschleger Download  
06-05-2018

Filippenzen 1
"Paulus maakt de balans op"

J.W. Wüllschleger Download  
29-04-2018 2 Koningen 2
"De Heere maakt de vuile bron gezond"
H. de Graaf Download  
29-04-2018

Johannes 3
"God gaf Zijn Zoon"

H. de Graaf Download  
22-04-2018 Openbaringen 8
"De gebeden van de heiligen en hun uitwerking op de aarde"
J. Jonkman Download  
22-04-2018 1 Korinthe 15
"De Koning op Zijn troon"
A.C. Uitslag Download  
15-04-2018 1 Petrus 3
"Vrouwen en mannen die op God hopen"
A. Huijgen Download  
15-04-2018 Mattheüs 18 en Catechismus zondag 51
"Vergeef ons onze schulden"
A. Huijgen Download  
08-04-2018

Genesis 13
"De eerste scheiding in het beloofde land; twee keuzes"

W. v.d. Berg Download  
08-04-2018

Johannes 20
"Verbonden aan Jezus"

J. van Vulpen Download  
02-04-2018 1 Korinthe 15 en 1 Timotheus 1
"Christus' verschijning aan de voornaamste zondaar"
H.D. Rietveld Download  
01-04-2018 Lukas 24
"De vraag van Pasen aan een verlegen kerk"
C. Westerink Download  
01-04-2018 Lukas 24
"Jezus zegt tot Zijn discipelen: "Ik ben het Zelf"
C. Westerink Download  
30-03-2018 Johannes 19
"Het is volbracht"
G. v.d. Groep Download  
25-03-2018 Markus 15
"De Koning der Joden"
D. Beens Download  
25-03-2018

Lukas 23
"Jezus en Barabbas: twee botsende idealen"

G.P.M. v.d. Linden

Download  
18-03-2018 Lukas 23
"De voorbede van de Hogepriester aan het kruis"
G.J. Capellen Download  
18-03-2018 Nehemia 1 en 2
"Nehemia's gebed tijdens zijn werk"
G.J. Capellen Download  
14-03-2018 Lukas 7
"Romeinse hoofdman krijgt gebedsverhoring"
H.D. Rietveld Download  
14-03-2018 Romeinen 8
"God schenkt met Christus alle dingen"
H.D. Rietveld Download  
11-03-2018

Johannes 19
"Jezus in het midden"

H. v.d. Ham Download  
11-03-2018 Psalm 146 en Markus 2
"De Heere Jezus toont de macht van Zijn genade"
H. v.d. Ham Download  
04-03-2018 Exodus 19, Jesaja 43 en 1 Petrus 2
"Het volk van God"
A. Huijgen Download  
04-03-2018 1 Petrus 2
"Goed voorbeeld, goed volgen"
A. Huijgen Download  
25-02-2018

Mattheus 21
"Koning Jezus komt tot jou"

J. van Vulpen Download  
25-02-2018 Johannes 18 en 19
"Jezus naar Golgotha"
J. van Vulpen Download  
18-02-2018 Johannes 13
"Verandering"

H.D. Rietveld

Download  
18-02-2018 Genesis 8 en Catechismus zondag 50
"Geef ons heden ons dagelijks brood"
H.D. Rietveld Download  
11-02-2018 Markus 2 en 3
"Is het geoorloofd op de sabbatdagen...?"
R. Kok Download  
11-02-2018 Johannes 4, Lukas 22 en Catechismus zondag 49
"Uw wil geschiede"
R. Kok Download  
04-02-2018 2 Korinthe 8
"Paulus' aanbeveling voor een oecumenische collecte"
G. v.d Groep Download  
04-02-2018 Psalm 119 en Hebreeën 11
"Een vreemdeling op aarde"
G. v.d. Groep Download  
28-01-2018 1 Petrus 1
"Opnieuw verwekt"
A. Huijgen Download  
28-01-2018

Handelingen 1, Efeze 6 en Catechismus zondag 48
"Christus regeert"

J.A.C. Olie Download  
21-01-2018 Exodus 34 en Catechismus zondag 47
"Uw Naam worde geheiligd"
A. Huijgen Download  
21-01-2018 Lukas 3
"De prediking van Jezus in Nazareth"
W.G. Hulsman Download  
14-01-2018 Hebreeën 3 en 4
"Het Woord van de HEERE tot de gemeente van de HEERE"
J. van Vulpen Download  
14-01-2018 Hosea 2
"Gods oordeel, ons voordeel!?"
J. van Vulpen Download  
07-01-2018 Lukas 13
"De voorbede voor de onvruchtbare vijgeboom"
J. Hoefnagel Download  
07-01-2018 Johannes 11
"De geloofsoefening van Martha"
J. Hoefnagel Download  
01-01-2018 Psalm 101 en Jesaja 55                                                                
"Voornemens op de Nieuwjaarsdag"
A. v.d. Weerd Download  
         
         
         
         
Free business joomla templates