Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2017

Datum        

Thema Predikant/Spreker       
Bijbellezing
+ preek
 
         
         
         
31-12-2017 Jeremia 31 en 1 Johannes 2
"Gezalfd om te leven voor de Gezalfde"
J. van Limbeek Download  
31-12-2017 1 Korinthiërs 3
"Alles is van u, in Christus"
J. Jonkman Download  
25-12-2017 Lukas 2
"Blijdschap over de geboren Christus"
H. de Graaf Download  
25-12-2017 Mattheus 2
"De wijzen uit het Oosten"

H. de Graaf

Download  
24-12-2017 Jesaja 7
"Een ongevraagd adventsteken"
W.L. v.d. Staaij Download  
24-12-2017 2 Koningen 6
"Het beste zicht in het leven"
W.L. v.d. Staaij Download  
17-12-2017 Maleachi 3 en 4
"Maleachi's adventboodschap"
J. v.d. Os Download  
17-12-2017 Mattheus 1
"De stamboom van Jezus Christus"
H. Polinder Download  
10-12-2017 Jesaja 62
"De belofte van een nieuwe naam"
A. Huijgen Download  
10-12-2017 Jesaja 52 en 62
"Wachters bij Jeruzalems muren"
A. Huijgen Download  
03-12-2017 Psalm 50
"De ware eredienst"
J. van Limbeek Download  
03-12-2017 Psalm 92
"Geestelijke groei"
G.P.M. v.d. Linden Download  
26-11-2017 Romeinen 8 en Catechismus zondag 46
"Onze Vader"
A. Huijgen Download  
26-11-2017 Johannes 3
"Hoger onderwijs over het Koninkrijk van God"
J. Jonkman Download  
19-11-2017 2 Kronieken 24
"Koning Joas"
H. v.d. Ham Download  
19-11-2017 Lukas 8
"Het zaad is het Woord van God"
H. v.d. Ham Download  
12-11-2017 Jakobus 1
"De spiegel en Zijn Beeld"
S.P. Roosendaal Download  
12-11-2017 Efeze 1 en Micha 7
"Overvloedige vergeving"
S.P. Roosendaal Download  
05-11-2017 Handelingen 14
"Voedsel en vreugde uit de hemel ontvangen"
J.L. de Jong Download  
05-11-2017 Jozua 6 en 7, Johannes 15
"Het dankgebed in het doopformulier"
J.L. de Jong Download  
01-11-2017 Galaten 6
"Roemen in het kruis van Christus"
G. v.d Groep

Download

 
01-11-2017 Lukas 17 
"Christus ontfermt zich over wie tot Hem roept"
R. van Kooten Download  
29-10-2017 Jeremia 32
"Jeremia koopt een akker"
A. Huijgen Download  
29-10-2017 Lukas 11 en Catechismus zondag 45
"Echt bidden"
A. Huijgen Download  
22-10-2017 Genesis 42
"Jozef leert zijn broers schuld belijden"
D. v.d. Zwaag Download  
22-10-2017 Efeze 4 en Catechismus zondag 44
"Geen kwalijke begeerten"
D. v.d. Zwaag Download  
15-10-2017 1 Korinthe 6 en Catechismus zondag 41
"Het zevende gebod"
A. Huijgen Download  
15-10-2017 1 Samuël 2
"Hanna bezingt het komende koninkrijk van God"
J. de Bruin Download  
08-10-2017 Filippenzen 4
"De zegen van het voortdurende gebed"
J.P.Boiten Download  
08-10-2017 Hebreeën 10
"De Christelijke vrijmoedigheid"
J.P. Boiten Download  
01-10-2017 Jesaja 49
"Israël"
J.W. Schoonderwoerd Download  
01-10-2017 Kolossensen 3
"Zoek wat boven is"
J.W. Schoonderwoerd Download  
24-09-2017 2 Samuel 6
"David brengt de ark naar Jeruzalem"
J.W. Wüllschleger Download  
24-09-2017

Jona 2
"Jona's gebed"

J.W. Wüllschleger Download  
17-09-2017 Prediker 11 en 12
"Gods wil in jouw leven"
G. v.d. Groep Download  
17-09-2017 Mattheüs 22
"Gods uitnodiging tot het feest van Zijn Koninkrijk"
G. v.d. Groep Download  
10-09-2017 Lukas 15
"Vreugde"
A. Huijgen Download  
10-09-2017 Lukas 16
"Slim rekenen"
A. Huijgen Download  
03-09-2017 1 Korinthe 11
"Voorbereiding"
C.J. Smits Download  
03-09-2017 Habakuk 1 en 2
"Gods antwoord op het onrecht"
C.J. Smits Download  
27-08-2017 Genesis 39
"Jozef in het slavenhuis"
D. v.d. Zwaag Download  
27-08-2017 Genesis 41
"Farao heeft gedroomd"
D. v.d. Zwaag Download  
20-08-2017 Hosea 1
"Blijvende liefde"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
20-08-2017 Openbaringen 21 en 22
"Het nieuwe Jeruzalem"
H. Peet Download  
13-08-2017 Hebreeën 3 en 4
"Gods belofte om in te gaan in de rust"
G. van Vliet Download  
13-08-2017 Johannes 10
"De Goede Herder"
G. van Vliet Download  
06-08-2017 2 Samuël 16
"Davids kruispunt bij Bahurim"
J. van Limbeek Download  
06-08-2017 1 Timotheüs 1
"Paulus' bekering door God gebruikt in Zijn dienst"
B. de Graaf Download  
30-07-2017 Psalm 10 en Efeze 2
"Leven zonder God"
J. v.d. Os Download  
30-07-2017 Handelingen 3 en 4
"De Naam van Jezus"
J. v.d. Os Download  
23-07-2017 Psalm 18
"De Heere openbaart wie Hij is"
J. Logtenberg Download  
23-07-2017 Romeinen 14
"Leven voor Christus, de Heere"
P.A. Kok Download  
16-07-2017 Lukas 15
"Gods opzoekende liefde in Christus"
H. v.d. Ham Download  
16-07-2017 Daniël 6
"Daniël bidt in tijden van beproeving"
H. v.d. Ham Download  
09-07-2017 Romeinen 8
"Het verschil van de Geest"
C.J. Smits Download  
09-07-2017 Efeze 4 en Catechismus zondag 43
"Liefde voor de waarheid"
C.J. Smits Download  
02-07-2017 Genesis 5 en Hebreeën 11
"Het geloof van Henoch"
J.P. Boiten Download  
02-07-2017 Amos 8 en Catechismus zondag 42
"Gij zult niet stelen"
J.P. Boiten Download  
25-06-2017 Psalm 77 en Filippenzen 4
"Vier lessen van Asaf"
A. Brand Download  
25-06-2017 Johannes 1
"Zie het Lam van God"
M. Visser Download  
18-06-2017 Psalm 62
"Stil tot God"
A. Huijgen Download  
18-06-2017 Psalm 62 en Romeinen 2
"God onze schuilplaats"
A. Huijgen Download  
11-06-2017 Jesaja 65 en 66
"De HEERE ziet!"
J.C. Pronk Download  
11-06-2017 Jesaja 66 en Openbaringen 21
"De HEERE komt!"
J.C. Pronk Download  
05-06-2017 Openbaringen 22
"De Geest en de bruid zeggen: "Kom!"
H. de Graaf Download  
04-06-2017 Handelingen 2
"Overtuigd door de Geest"
C.J. Smits Download  
04-06-2017 Romeinen 13
"Belijdenis doen is..."
A. Huijgen Download  
28-05-2017 Mattheüs 28
"Drie opdrachten"
W.N. Middelkoop Download  
28-05-2017 1 Koningen 1
"De troonsbestijging van Salomo"
H. Polinder Download  
25-05-2017 Handelingen 1 en Efeze 4
"De gevangenis gevangen genomen"
W. v. Benthem Download  
21-05-2017 Genesis 4 en Catechismus zondag 40
"Het zesde gebod"
A. Huijgen Download  
21-05-2017 Psalm 25
"Een eenzame zwerver"
A.C. Uitslag Download  
14-05-2017 Galaten 6
"Niet moe worden goed te doen"
A. Huijgen Download  
14-05-2017 1 Johannes 5
"Het gebed van een christen"
J. van Vulpen Download  
07-05-2017 1 Korinthe 15
"Ook van mij gezien"
G.J. Capellen Download  
07-05-2017 2 Korinthe 12
"Paulus' doorn in het vlees"
G.J. Capellen Download  
30-04-2017 Lukas 24
"Als Jezus verschijnt..."
J. v.d. Os Download  
30-04-2017 Psalm 119
"Laat mijn ziel leven"
J. Westerink Download  
23-04-2017 Efeze 6 en Catechismus zondag 39
"Het vijfde gebod"
A. Huijgen Download  
23-04-2017 Filippenzen 3 en 4 : 1
"Op aarde leven als hemelburger"
H. Peet Download  
17-04-2017 Johannes 20
"Het Paasfeest van Petrus en Johannes"
J. Hoefnagel Download  
16-04-2017 Mattheüs 28
"Het wonder van het geopende graf"
B. de Graaf Download  
16-04-2017 Lukas 24
"Jezus openbaart zich aan verdwaalde wandelaars"
H.C. Bezemer Download  
14-04-2017 Johannes 19
"Golgotha als het hoogtepunt van Jezus' zelfovergave"
M.J. Kater Download  
09-04-2017 Johannes 17
"Jezus' laatste wens"
J. Hoefnagel Download  
09-04-2017 Johannes 18
"Jezus toont Zijn macht"
J. Hoefnagel Download  
02-04-2017 Lukas 22
"Verraad door een kus"
A. Huijgen Download  
02-04-2017 Jesaja 53
"Bemoediging"
W.G. Hulsman Download  
26-03-2017 Johannes 18
"Jezus' gevangenneming"
H.D.Rietveld Download  
26-03-2017 Romeinen 8
"Het zuchten van de schepping"
H.D. Rietveld Download  
19-03-2017 Markus 15 en 1 Petrus 1
"Het dierbaar bloed van Christus"
H. v.d. Ham Download  
19-03-2017

Psalm 80 en Johannes 15
"Christus is de ware wijnstok"

H. v.d. Ham Download  
12-03-2017 Hebreeën 5
"Het offer van de lijdende Christus"
H.D. Rietveld Download  
12-03-2017 Markus 9
"Jezus alleen"
J.A.C. Olie Download  
08-03-2017 Psalm 90
"Met Mozes leren bidden"
H.C. Bezemer Download  
08-03-2017 1 Koningen 3
"De Heere zegt tegen Salomo: "Vraag wat Ik u geven zal"
R. van Kooten Download  
05-03-2017 Romeinen 5
"Het bewijs van Gods liefde"
A. Huijgen Download  
05-03-2017 Romeinen 5 en 8
"Christus' leven is meer dan Zijn dood"
A. Huijgen Download  
26-02-2017 Romeinen 4 en 5
"Vrede met God"
A. Huijgen Download  
26-02-2017 Mattheüs 14
"Komen tot Jezus"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
19-02-2017 Johannes 2
"Jezus in Jeruzalem"
B.L.C. Aarnoudse Download  
19-02-2017 Johannes 3
"Wedergeboorte, Geloof en Bekering"
B.L.C. Aarnoudse Download  
12-02-2017 Mattheüs 8
"Gelovig bidden"
J.W. Maris Download  
12-02-2017 Esther 4 en 5
"Een waagstuk van geloof"
J.W. Maris Download  
05-02-2017 Lukas 16
"De rijke man en de arme Lazarus"
G. v.d. Groep Download  
05-02-2017 Daniël 6
"Het gebedsleven van Daniël"
G. v.d. Groep Download  
29-01-2017 Mattheüs 5
"Conflict en verzoening onder broeders"
A. Huijgen Download  
29-01-2017 Mattheüs 17
"Een onvergetelijke openbaring van de Zoon van God"
J. de Bruin Download  
22-01-2017 Johannes 1
"Leven gericht op het Lam"
W.L. v.d. Staaij Download  
22-01-2017 Hebreeën 13
"Gods nabijheid beloofd"
W.L. v.d. Staaij Download  
15-01-2017 Johannes 4
"Levend water"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
15-01-2017 Mattheüs 16
"Een Godverheerlijkende geloofsbelijdenis"
J. de Bruin Download  
08-01-2017 Lukas 2
"De jeugd van de Heere Jezus"
A.D. Fokkema Download  
08-01-2017 Mattheüs 4
"Vissers van mensen"
J.W. Schoonderwoerd Download  
01-01-2017 Psalm 118  
"De tijd waarin de Heere werkt"
                                                                    
A. Huijgen Download  
01-01-2017 Lukas 2
"Gaan in vrede"
N.C. Smits Download  
         
Free business joomla templates