Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2016

Datum

Thema Predikant/Spreker
Bijbellezing
+ preek
 
         
31-12-2016 Prediker 11 en 12
"De mens gaat naar zijn eeuwig huis"
J. Westerink Download  
25-12-2016 Lukas 2
"De weg naar de kribbe"
C. Bos Download  
25-12-2016 Jeremia 31 en Mattheüs 2
"Geen troost op Bethlehems kerkhof?"
C. Bos Download  
18-12-2016 Lukas 1
"Gabriël legt uit Wie Jezus is"
G.J. Post Download  
18-12-2016 Psalm 37 en Mattheüs 5
"Zalig zijn de zachtmoedigen"
G.J. Post Download  
11-12-2016 Psalm 132
"Belofte van de grote Davidszoon"
D. van der Zwaag Download  
11-12-2016 Genesis 37
"Jozef: veracht en verkocht"
D. van der Zwaag Download  
04-12-2016 Openbaringen 11 : 15 tot 12 : 6
"Voedsel in de woestijn"
A. Huijgen Download  
04-12-2016 Openbaringen 12
"De duivel overwonnen"
A. Huijgen Download  
27-11-2016 Jesaja 40
"De Heere roept op tot voorbereiding"
H. de Graaf Download  
27-11-2016 Deuteronomium 34 en Openbaringen 15
"Mozes' sterven: eeuwig erven"
H. de Graaf Download  
20-11-2016 1 Petrus 4
"Het einde van alle dingen is nabij"
A. Huijgen Download  
20-11-2016 Johannes 9
"Jezus brengt de crisis"
H.J. Selderhuis Download  
13-11-2016 Zacharia 4
"De Heere houdt Zijn kerk in stand"
B. de Romph Download  
13-11-2016 Genesis 21
"Abraham zendt Hagar en Ismaël weg"
B. de Romph Download  
06-11-2016 Jeremia 18
"De Pottenbakker aan het werk"
W.A. Capellen Download  
06-11-2016 Jeremia 19
"Een gebroken kruik"
W.A. Capellen Download  
02-11-2016 Job 38
"Het draait niet om jou!"
A. Huijgen Download  
02-11-2016 Filippenzen 4
"Paulus' dankdagonderwijs"
A. v.d. Weerd Download  
30-10-2016 Nehemia 1
"De kerk in verval?!"
W. van Benthem Download  
30-10-2016 Genesis 17 en 18
"Zou voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?"
W.N. Middelkoop Download  
23-10-2016 Exodus 14
"Het wonder van de doortocht"
A. v.d. Zwan Download  
23-10-2016 Exodus 14 en Hebreeën 11
"Leven na de doortocht"
A. v.d. Zwan Download  
16-10-2016 Jozua 6
"Three groups of people at Jericho"
J. Macleod Download  
16-10-2016 Hebreeën 4 en Catechismus zondag 38
"De rustdag"
A. Huijgen Download  
09-10-2016 Numeri 16 en 2 Korinthe 5
"De Hogepriester tussen de levenden en de doden"
H. de Graaf Download  
09-10-2016 Handelingen 9
"Gods zendingswerk door Zijn dienende Dorcas
P.L.D. Visser Download  
02-10-2016 Jesaja 61 en Filippenzen 4
"Verblijdt u altijd in de Heere"
L.B.C. Boot Download  
02-10-2016 Psalm 40
"De Heere denkt aan mij"
P.W.J. v.d. Toorn Downlaod  
25-09-2016 Richteren 6
"Verlossing komt in de weg van bekering"
H.M. Mulder Download  
25-09-2016 Johannes 8
"Jezus is het licht der wereld"
H.M. Mulder Download  
18-09-2016 Lukas 16
"Jezus' oproep onze toekomst veilig te stellen"
A. Voorwinden Download  
18-09-2016 Mattheüs 6 en Lukas 16
"Jezus' onderwijs aangaande de omgang met geld"
A. Voorwinden Download  
11-09-2016 Deuteronomium 31 en 32
"Hij is de Rots"
A. Huijgen Download  
11-09-2016 Deuteronomium 32
"Het Woord is Leven"
A. Huijgen Download  
04-09-2016 Psalm 32
"De Heere is een God die vergeeft"
A. Versluis Download  
04-09-2016 Handelingen 15 en 16
"Verbittering tussen broeders"
A. Versluis Download  
28-08-2016 Markus 9
"Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp"
R. Kok Download  
28-08-2016 Daniël 2
"Een God, Die verborgenheden openbaart"
R. Kok Download  
21-08-2016 1 Samuel 23
"Kehila vraagt een keuze"
W. van Benthem Download  
21-08-2016 Johannes 5
"Bethesda, een plaats waar wonderen geschieden"
W. van Benthem Download  
14-08-2016 Lukas 5
"Jezus toont Zijn macht"
J. Hoefnagel Download  
14-08-2016 Nahum 3 en Psalm 23
"Waar geen herders zijn, is geen troost"
J.L. de Jong Download  
07-08-2016 Exodus 17 en 1 Korinthe 10 : 4
"De Heere geeft water uit de steenrots"
J. Westerink Download  
07-08-2016 Johannes 14
"Jezus is de weg naar het vaderhuis"
J. Westerink Download  
31-07-2016 Genesis 14 en Psalm 84
"Bemoediging"
E. de Jong Download  
31-07-2016 Exodus 17 en Efeze 6
"Het alomvattende wapen van het gebed"
P.D.J. Buijs Download  
24-07-2016 Hebreeën 11 en 13
"Tot Hem uitgaan"
J. van Walsem Download  
24-07-2016 Zacharia 1
"Bekeert u tot Mij!"
J. van Walsem Download  
17-07-2016 1 Timotheüs 4
"Redt God alle mensen?"
W.N. Middelkoop Download  
17-07-2016 2 Koningen 8
"Gods voorzienige leiding in het leven van de Sunamitische"
A.A. Egas Download  
10-07-2016 Exodus 19 en 1 Petrus 2
"Verbondsvernieuwing in de Sinaï"
S. Griffioen Download  
10-07-2016 Jesaja 54
"Er wordt geroepen in de duisternis!"
S. Griffioen Download  
03-07-2016 Ezechiël 44
"De dienst aan de Heere vindt plaats..."
W.N. Middelkoop Download  
03-07-2016 Handelingen 13
"Rechtvaardiging door Jezus alleen"
J.P. Boiten Download  
26-06-2016 Hebreeën 2
"Jezus' liefde tot zijn broeders"
A. Baars Download  
26-06-2016 Markus 10
"Jezus legt kinderen Zijn handen op"
A. Baars Download  
19-06-2016 Johannes 17
"Heilig door het Woord"
D.J.T. Hoogenboom Download  
19-06-2016 Handelingen 19
"Het woord van de duivel en de naam van Jezus"
D.J.T. Hoogenboom Download  
12-06-2016 Ezechiël 47
"Tempelstroom"
H. de Graaf Download  
12-06-2016 Lukas 6
"Jezus' gebed voor de verkiezing van twaalf apostelen"
C. Cornet Download  
05-06-2016 Openbaringen 22
"Het komende Paradijs"
A. Huijgen Download  
05-06-2016 Openbaringen 22
"Kom"
A. Huijgen Download  
29-05-2016 1 Koningen 18
"Achab gaat aan tafel en Elia gaat in gebed"
H.M. Mulder Download  
22-05-2016 Handelingen 8 en 9
"Jezus' verschijning aan Saulus"
W. van Sorge Download  
22-05-2016 Psalm 130 en Handelingen 9
"Jezus bewijst nog meer weldaden aan Saulus"
W. van Sorge Download  
16-05-2016 Handelingen 4
"Mensen die bij Jezus horen"
A. Huijgen Download  
15-05-2016 Handelingen 2
"Allen werden vervuld met de Heilige Geest"
R. Kok Download  
15-05-2016 1 Thessalonicenzen 5
"Blust de Geest niet uit"
R. Kok Download  
08-05-2016 Romeinen 12
"Dien de Heere"
M.J. Kater Download  
08-05-2016 Hebreeën 12
"Een Christenleven is een leven op de loopbaan achter Jezus"
M.J. Kater Download  
05-05-2016 Lukas 24
"Jezus gaat zegenend heen"

J. Jonkman

Download  
01-05-2016 Jesaja 52
"De weg van de Knecht des HEEREN"
B.L.C. Aarnoudse Download  
01-05-2016 1 Johannes 2
"Je leven hebben in het Woord en niet in de wereld"
B.L.C. Aarnoudse Download  
24-04-2016 Psalm 24
"Welkom aan de Koning"
J.A.C. Olie Download  
24-04-2016 2 Korinthe 1
"Een apostel zonder succes en de genadige God"
A. Huijgen Download  
17-04-2016 1 Korinthe 15
"De verschijning van Christus aan meer dan 500"
A.K. Wallet Download  
17-04-2016 Handelingen 12 en Catechismus zondag 37
"De Heere is Koning op alle terreinen van het leven"
A.K. Wallet Download  
10-04-2016 Romeinen 16 en Filippenzen 3
"Vijanden van het kruis van Christus"
B. de Graaf Download  
10-04-2016

Jeremia 8
"Is er geen balsem in Gilead?

B. de Graaf Download  
03-04-2016 Johannes 21
"De opgestane Heere voorzegt Petrus de marteldood"
D. v.d. Zwaag Downlaod  
03-04-2016 Haggaï 1
"Herbouw het huis, hervorm het hart"
D. v.d. Zwaag Download  
28-03-2016 Mattheüs 28
"Jezus leeft"
J.L. de Jong Download  
27-03-2016 Markus 16 en Romeinen 6
"Jezus leeft en ik met Hem"
A. Huijgen Download  
27-03-2016 Lukas 24
"Medicijn tegen vrees en traagheid"
J.W. Maris Download  
25-03-2016 Mattheüs 27
"De Verlosser bespot"
A. Huijgen Download  
20-03-2016 Lukas 23 en Openbaringen 6
"De lijdende Christus"
H. de Graaf Download  
20-03-2016 Openbaringen 7
"Hoort u bij de 144.000, de schare die niemand tellen kan?"
H. de Graaf Download  
13-03-2016 Johannes 8 en Johannes 19
""Zie de mens!"
W. v.d. Berg Download  
13-03-2016 Lukas 9 en Lukas 23
"Jezus zien; en dan?"
H.J. Selderhuis Download  
09-03-2016 Johannes 6
"Rekenen op hoog niveau"
H.H. Klomp Download  
06-03-2016 Mattheüs 27
"De roep om Jezus' bloed"
G. v.d. Groep Download  
06-03-2016 Hosea 14
"De heerlijkheid van Gods Kerk"
G. v.d. Groep Download  
28-02-2016 Lukas 22
"Verlangen"
A. Huijgen Download  
28-02-2016 Lukas 22
"Dienend onderweg naar het Koninkrijk"
A. Huijgen Download  
21-02-2016 Johannes 13
"Jezus wast de voeten van Zijn discipelen"
G. van Roekel Download  
21-02-2016 1 Johannes 4
"Kinderkens, u bent uit God"
G. van Roekel Download  
14-02-2016 1 Samuël 14
"De HEERE schenkt verlossing door veel of weinig mensen"
C. Cornet Download  
14-02-2016 1 Samuël 14
"Van klinkende overwinning naar roemloze aftocht"
C. Cornet Download  
07-02-2016 Jakobus 1
"Indien iemand van u wijsheid ontbreekt...."
L.B.C. Boot Download  
07-02-2016 Mattheüs 24
"Volharden"
H. de Graaf Download  
31-01-2016 Markus 6
"Verbazingwekkend ongeloof"
A. Huijgen Download  
31-01-2016 Zacharia 4
Het gezicht van de gouden kandelaar"
A.A. Egas Download  
24-01-2016 2 Korinthe 12
"De Heere geeft Paulus Zijn genade"
H. Polinder Download  
17-01-2016 Psalm 143
"Davids gebed om vernieuwing"
K.H. de Vries Download  
17-01-2016 Johannes 1 en Kolossensen 1
"Hebt u de volheid in Christus ontdekt?"
B. de Graaf Download  
10-01-2016 Efeze3
"De PR in de economie van de kerk"
M. Kater Download  
10-01-2016 Psalm 91
"Gods belofte voor benauwdheid"
C.P. de Boer Download  
03-01-2016 Exodus 3, Leviticus 24 en Catechismus zondag 36
"Gods Naam moet geheiligd worden"
A.D. Fokkema Download  
03-01-2016 Lukas 2
"Het Kerstkind geeft vervulling"
A.D. Fokkema Download  
01-01-2016

Exodus 13                                                                          
"De prediking van de beenderen van Jozef"

J. Westerink Download  
Free business joomla templates