Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2015

Datum

Thema Predikant/Spreker
Bijbellezing
+ preek
 
 
         
31-12-2015 Daniël 12
"Gods boodschap bij de jaarwisseling"
A. v.d. Weerd Download  
27-12-2015 Mattheüs 2
"Kerstontmoeting met de geboren Koning der Joden"
G. v.d. Groep Download  
27-12-2015 Jeremia 18
"Het werk van de Pottenbakker"
G. v.d. Groep Download  
25-12-2015 Lukas 2 en Mattheüs 1
"Jozef noemt Gods Zoon: Jezus"
J. Westerink Download  
25-12-2015 Lukas 2
"Anna uit Aser vindt het ware geluk"
J. Westerink Download  
20-12-2015 Genisis 49
"De adventsprofetie van Jacob voor Juda"
H. Polinder Download  
20-12-2015 Openbaringen 21
"Zie Ik maak alle dingen nieuw"
H. Polinder Download  
13-12-2015 2 Samuël 9
"Mefiboseth"
A. Huijgen Download  
13-12-2015 2 Samuël 21
"Advent met Rizpa"
A. Huijgen Download  
06-12-2015 Hosea 2
"Dan breng ik u in de woestijn"
D.J.T. Hoogenboom Download  
06-12-2015 Hosea 4
"Wee, omdat er geen kennis van God in het land is"
D.J.T. Hoogenboom Download  
29-11-2015 2 Timotheüs 3
"Een leerling op de leerschool van de ware Wijsheid"
C. Bos Download  
29-11-2015 Genesis 22 en Catechismus zondag 10
"Drie vruchten van het zaligmakend geloof"
C. Bos Download  
22-11-2015 Openbaringen 6
"Gebed in de hemel"
A. v.d. Weerd Download  
22-11-2015 Lukas 14 en 15
"Deze ontvangt zondaars en eet met hen"
A. v.d. Weerd Download  
15-11-2015 Exodus 15 : 1 - 21
"Mozes en het volk bezingen Gods weldadigheid"
B.L.C. Aarnoudse Download  
15-11-2015 Exodus 15 : 11 - 27
"Het volk Israël bij Mara"
B.L.C. Aarnoudse Download  
08-11-2015 2 Koningen 20 : 1 - 11 en Jesaja 38
"Hizkia's ziekte en genezing"
P.D.J. Buijs Download  
08-11-2015 2 Koningen 20 : 12 - 21
"Wat hebben zij in uw huis gezien?"
P.D.J. Buijs Download  
04-11-2015 Lukas 17
"Dankbaarheid maakt het verschil"
A.C. Uitslag Download  
04-11-2015 Psalm 68
"Een lied van dankzegging"
A.C. Uitslag Download  
01-11-2015 Johannes 16
"De Heere Jezus geeft troost in Zijn afscheid"
J.C. Pronk Download  
01-11-2015 Jeremia 45
"De troost van Baruch: niets groots, maar wel gered"
A. Huijgen Download  
25-10-2015 Filemon
"De biref van Paulus aan Filemon"
G.J. Post Download  
25-10-2015 Kolossenzen 3 en Filemon
"Paulus pleit voor Onesimus"
G.J. Post Download  
18-10-2015 Mattheüs 13
"Goddelijke visvangst"
H.D. Rietveld Download  
18-10-2015 Kolossenzen 2

J.L. de Jong Download  
11-10-2015 Mattheüs 4 en Johannes 1
"De discipel Andreas"
W.N. Middelkoop Download  
11-10-2015 Exodus 16 en Johannes 6
"Brood uit de hemel"
H. de Graaf Download  
04-10-2015 Joël 2
"De klank van de bazuin"
J.P. Boiten Download  
04-10-2015 Exodus 32 en Catechismus zondag 35
"Geen beelden, maar het Woord en het ene Beeld"
A. Huijgen Download  
27-09-2015 Spreuken 23 en Genisis 19
"Lots einde: van incest tot Christus"
E. Moerdyk Download  
27-09-2015 Galaten 2
"Christus: Het Leven van de gelovige"
E. Moerdyk Download  
20-09-2015 Psalm 138
"De Heere voltooid het voor mij"
A. Huijgen Download  
20-09-2015 Psalm 139
"Gekend worden"
A. Huijgen Download  
13-09-2015 Zefanja 3
"De Heere Zelf houdt voorbereiding"
M.J. Kater Download  
13-09-2015 2 Timotheüs 3
"Op de basisschool blijven"
M.J. Kater Download  
06-09-2015 Genisis 25
"Het gezinsleven van Izak en Rebekka"
J. de Bruin Download  
30-08-2015 Ezechiël 17, 1 Korinthe 1 en Mattheüs 13 : 31 en 32
"Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje"
W.A. Capellen Download  
30-08-2015 Psalm 115 en Catechismus zondag 34
"De opdracht van het eerste gebod"
W.A. Capellen Download  
23-08-2015 Jeremia 50
"De HEERE is uit op vergeving"
A.K. Wallet Download  
23-08-2015 Psalm 119 en Catechismus zondag 34
"Ik ben de HEERE, uw God"
A.K. Wallet Download  
16-08-2015 1 Koningen 19
"De Heere bemoedigt een moedeloze Elia"
R. Mulder Download  
16-08-2015 Jeremia 13
"De preek van de linnen gordel en de wijnkruiken"
R. Mulder Download  
09-08-2015 Ezechiël 8
"Rondleiding in Jeruzalem"
W.G. Hulsman Download  
09-08-2015 Efeze 4 en Catechismus zondag 33
"De echte bekering"
A. Huijgen Download  
02-08-2015 Ezechiël 34 en Psalm 23
"De Heere als Herder"
H. v.d. Ham Download  
02-08-2015 Psalm 143 en Romeinen 8 : 14
"Geleid worden door de Heilige Geest"
H. v.d. Ham Download  
26-07-2015 Handelingen 12
"Gods Woord houdt eeuwig stand"
J. van Walsem Download  
26-07-2015 Psalm 115
"De Heere, Hij zal zegenen"
J. van Walsem Download  
19-07-2015 Handelingen 12
"God verlost Petrus uit de boeien"
J. van Walsem Download  
19-07-2015 Jesaja 49
"God troost Sion met zichzelf"
J. van Walsem Download  
12-07-2015 Mattheüs 22
"De Koninklijke bruiloft"
J. Mateboer Download  
12-07-2015 Mattheüs 5
"Woorden der zaligheid"
J. de Bruin Download  
05-07-2015 Jeremia 14
"De Vreemdeling - van Wie Jeremia verlossing verwacht"
A. Huijgen Download  
05-07-2015 Efeze 5 en cateschismus zondag 32
"Dankbaar leven"
A. Huijgen Download  
28-06-2015 Deuteronomium 31 : 30 tot 32 : 12
"Soli Deo Gloria in Mozes' afscheidslied"
A. v.d. Weerd Download  
28-06-2015 Pslam 48
"Gods leiding op de levensweg"
A. v.d.Weerd Download  
21-06-2015 1 Petrus 5
"Een liefdevolle aansporing"
W.N. Middelkoop Download  
21-06-2015 Exodus 13 en Korinthe 10
"Een omweg, een veilige weg"
H. de Graaf Download  
14-06-2015 Romeinen 8 en 5 : 8
"Gods Liefde overtreft alles"
M.J. Kater Download  
14-06-2015 Kolossenzen 3 en Romeinen 5 : 9 en 10
"Er is zoveel meer...."
M.J. Kater Download  
07-06-2015 Romeinen 5
"De uitstorting van Gods liefde"
A.K. Wallet Download  
07-06-2015 Mattheüs 16 en 18, Catechismus zondag 31
"De sleutels van het hemelrijk"
A.K. Wallet Download  
31-5-2015 Jesaja 11 en Openbaringen 1
"De zegen van de Pinkstergeest"
A. v.d Zwan Download  
31-5-2015 Psalm 78
"Het domino-effect van het genadeverbond"
A. v.d. Zwan Download  
25-05-2015 Psalm 25
"Verborgen omgang"
A. Huijgen Download  
24-05-2015 Handelingen 2
"Vervuld met de Heilige Geest"
H. v.d. Ham Download  
24-05-2015 Handelingen 2 en Johannes 14
"De Geest van Pinksteren als Trooster"
A.J.T. Ruis Download  
17-05-2015 1 Koningen 10
"Het bezoek van de koningin van Scheba"
H. Selderhuis Download  
17-05-2015 1 Korinthe 11 en Catechismus zondag 30
"Echtheid"
A. Huijgen Download  
14-05-2015 Handelingen 1 en Markus 16 : 19
"De boodschap in het Evangelie van Hemelvaart"
J. Westerink Download  
10-05-2015 Johannes 6
"Jezus doorziet onze reactie op Zijn woorden"
M.J. Kater Download  
10-05-2015 Spreuken 6
"Gods gebod is een lamp om de weg te leren"
M.J. Kater Download  
03-05-2015 Johannes 20
"Pasen voor een ongelovige Thomas"
D.J.T. Hoogenboom Download  
03-05-2015 Psalm 104
"Ik zal de Heere zingen in mijn leven"
D.J.T. Hoogenboom Download  
26-04-2015 Johannes 14
"Zo iemand Mij liefheeft..."
J. Jonkman Download  
26-04-2015 2 Timotheüs 2 en Catechismus zondag 29
"Jezus Christus in doop en avondmaal"
A. Huijgen Download  
19-04-2015 Mattheüs 8 en Lukas 7
"Het geloof van de hoofdman over honderd"
J. Hoefnagel Download  
19-04-2015 Mattheüs 9 : 32 tot 10 : 15
"Evangelisatiewerk in Galilea"
J. Hoefnagel Download  
12-04-2015 2 Timotheüs 2
"Focus"
A. Huijgen Download  
12-04-2015

Markus 5
"Vrees niet, geloof alleen"

H. Polinder Download  
06-04-2015 Mattheüs 28
"Aardbeving op de Paasmorgen"
A. v.d. Weerd Download  
05-04-2015 Markus 16
"Hij is opgestaan"
J. Westerink Download  
05-04-2015 Lukas 24
"De Heere is van Simon gezien"
J. Westerink Download  
03-04-2015 Markus 15
"Golgotha in het duister"
M.J. Kater Download  
29-03-2015 Markus 10 en 11
"Koning Jezus nadert Zijn doel"
A. Voorwinden Download  
29-03-2015 Mattheüs 18, Lukas 17 en Catechismus zondag 51
"Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven"
A. Voorwinden Download  
22-03-2015 Johannes 13
"Christus' lijden in Zijn laatste ure"
A. Baars Download  
22-03-2015 Exodus 15 en Openbaringen 15
"De zangers aan de glazen zee"
A. Baars Download  
15-03-2015 2 Korinthe 3
"Spiegelen aan het Evangelie"
C.P. de Boer Download  
15-03-2015 2 Korinthe 4
"Schatdragers zijn kruisdragers"
C.P. de Boer Download  
11-03-2015 Maleachi 3
"Leven uit Gods schathuis"
M.J. Kater Download  
11-03-2015 Mattheüs 6
"Jezus geeft Zijn discipelen gebedsonderwijs"
J. Westerink Download  
08-03-2015 Johannes 13
"Christus' liefde in Zijn lijden"
H. v.d. Ham Download  
08-03-2015 Mattheüs 14
"Christus openbaart zich aan Zijn Kerk in de storm"
H. v.d. Ham Download  
01-03-2015 Mattheüs 18
"Vergeving: grondregel in Gods Koninkrijk"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
01-03-2015 Lukas 22, Johannes 6 en Catechismus zondag 28
"Zichtbaar en tastbaar Evangelie"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
22-02-2015 Markus 12
"Een gelijkenis als lijdensaankondiging"
A.D. Fokkema Download  
22-02-2015 Lukas 18 en Handelingen 16, Catechismus zondag 27
"De doop"
A.D. Fokkema Download  
15-02-2014 Markus 9 : 1 - 13
"Jezus alleen"
A. Huijgen Download  
15-02-2015 Markus 9 : 14 - 29
"Alles kan voor wie gelooft"
A. Huijgen Download  
08-02-2015 Jeremia 17 en Mattheüs 7
"Twee dia's"
H.G.L. Peels Download  
08-02-2015 2 Kronieken 28
"Het leger tegemoet"
H.G.L. Peels Download  
01-02-2015 Mattheüs 11
"Jezus getuigt van Johannes"
B.L.C. Aarnoudse Download  
01-02-2015 Lukas 10
"Een hart voor de ander"
B.L.C. Aarnoudse Download  
25-01-2015 Johannes 1
"Komt en ziet"
R. Kok Download  
25-01-2015 Exodus 30 en Titus 3, Catechismus zondag 26
"De Heilige Doop"
R. Kok Download  
18-01-2015 Jesaja 31 en Lukas 4
"Christus de Profeet, in de synagoge van Nazareth"
C. Bos Download  
18-01-2015 Johannes 16 en Catechismus zondag 20
"De Heilige Geest en Christus"
C. Bos Download  
11-01-2015 Lukas 2 : 39 - 52
"Jezus is te vinden in de dingen van Zijn Vader"
B. Reinders Download  
11-01-2015 Johannes 20 : 19 - 31
"De eerste dag van de week"
H. Korving Download  
03-01-2015 Lukas 2
"Het zien van Christus verlicht Simeons levenseinde"           
B. de Graaf                  Download  
03-01-2015 1 Kronieken 4 en Mattheus 7
"Het gebed van Jabes"
B. de Graaf Download  
01-01-2015 Titus 2
"Toekomstverwachting"                                                  
A. v.d. Weerd Download  
Free business joomla templates