Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2014

Datum

Thema Predikant/Spreker
Bijbellezing
+ preek
 
 
         
31-12-2014 Micha 6 en 7
"De Heere gaat met Zijn volk in het gericht"
J. Westerink Download  
28-12-2014 Genesis 50
"Omdenken"
A. Huijgen Download  
28-12-2014 Lukas 11, Catechismus zondag 25
"Hoe kom je aan het ware geloof"
A. Huijgen Download  
25-12-2014 Lukas 2
"Het wondere kerstfeest der herders"
W. van Benthem Download  
25-12-2014 Johannes 1 en Lukas 2
"Hoe de herders evangelisten werden"
W. van Benthem Download  
21-12-2014 Jesaja 11
"De komst van de Messias"
W.N. Middelkoop Download  
21-12-2014 Genesis 3, 18 en 21, Lukas 1
"God komt in een wereld verloren in schuld"
H. de Graaf Download  
14-12-2014 Genesis 21 en Lukas 1
"De Heere heeft een lachen gemaakt"
D.J.T. Hoogenboom Download  
14-12-2014 Galaten 3 en Catechismus zondag 24
"Het geloof en zijn vruchten"
D.J.T. Hoogenboom Download  
07-12-2014 Jesaja 25
"Het feestmaal op de berg Sion"
A. Huijgen Download  
07-12-2014 Jesaja 8 : 16 tot 9 : 6
"Gods licht in onze duisternis"
A. Huijgen Download  
30-11-2014 Jeremia 33
"Een onverwachte belofte"
J. Hoefnagel Download  
30-11-2014 Genesis 13 en Mattheus 1 : 17
"De keuze toont de verwachting"
A.D. Fokkema Download  
24-11-2014 1 Kronieken 11
"Een verlangen dat onmogelijk vervuld lijkt te worden"
M.J. Kater Download  
24-11-2014

Johannes 7
"Het verlangen dat zeker vervuld zal worden"

M.J. Kater Download  
16-11-2014 Johannes 8
"Als Jezus oordeelt, wordt alles anders"
J.W. Maris Download  
16-11-2014 2 Kronieken 16
"Gods ogen zien alles, Gods ogen zien anders"
J.W. Maris Download  
09-11-2014 Genisis 3
"Het offer van de kleermaker"
S.P. Roosendaal Download  
09-11-2014 Lukas 3
"Het is de Allerhoogste tijd"
S.P. Roosendaal Download  
05-11-2014 Genesis 33
"Danken voor veel of voor alles"
A.K. Wallet Download  
05-11-2014

Job 1
"Niets hebbend, maar alles bezittend"

A. K. Wallet Download  
02-11-2014 2 Koningen 14 en Jona 1
"Jona, Gods duif?"
W.A. Capellen Download  
02-11-2014 Numeri 6 en Mattheus 23 : 27
"Gods drievoudige zegen"
W.A. Capellen Download  
26-10-2014 Markus 5 : 21 - 34
"Jezus is Heer over het leven"
H. Raveling Download  
26-10-2014 Markus 5 : 21 - 43
"Jezus is Heer over de dood"
H. Raveling Download  
19-10-2014 Openbaringen 22
"Het gebed van de Geest en de bruid"
R. Bikker Download  
19-10-2014 Jakobus 2
"Geen aanneming des persoons"
R. Bikker Download  
12-10-2014 Genesis 1 : 24 tot 2 : 3
"De waarde van de rustdag"
H. Korving Download  
12-10-2014 Mattheus 9
"De vergeving der zonden, verkondigd en bekrachtigd"
H. Korving Download  
05-10-2014 1 Koningen 10 en Lukas 11 : 29 - 32
"De komst van de koningin van Scheba tot Salomo"
G. v.d. Groep Download  
05-10-2014 Handelingen 16
"Lofzangen in de nacht"
G. v.d. Groep Download  
28-09-2014 Openbaringen 7
"De zaligen voor Gods troon"
J.P. Boiten Download  
28-09-2014 Openbaringen 19
"De bruiloft van het Lam"
J.P. Boiten Download  
21-09-2014 2 Kronieken 28
"De kracht van het Woord van God"
L.B.C. Boot Download  
21-09-2014 Openbaringen 3 : 14 - 22
"Kerkvisitatie door Jezus Christus"
A.D. Fokkema Download  
14-09-2014 Zacharia 6 : 1 - 8 en Openbaringen 19
"De Heere staat op tot de strijd en de Geest komt tot rust"
H. de Graaf Download  
14-09-2014 Zacharia 6 : 9 - 15
"Een kroon voor Jezus"
H. de Graaf Download  
07-09-2014 1 Samuel 16
"God ziet wat wij niet zien"
A. Huijgen Download  
07-09-2014 1 Samuel 17
"Wees niet bang, vertrouw op God"
A. Huijgen Download  
31-08-2014 Exodus 29 en Johannes 1
"Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg neemt"
H. de Hek Download  
31-08-2014 Samuel 16 en 18
"David en Saul"
A. Huijgen Download  
24-08-2014 1 Koningen 10 en Mattheus 12 : 42
"Jezus stelt de koningin van Scheba tot een voorbeeld"
J. Westerink Download  
24-08-2014 Jesaja 42 : 18 tot 43 : 7
"Een wonderlijke boodschap van Gods verlossende liefde"
J. Westerink Download  
17-08-2014 2 Kronieken 20
"Zwak en toch machtig"
W. van Benthem Download  
17-08-2014 Openbaringen 8
"Stilte in de hemel"
W. van Benthem Download  
10-08-2014 Numeri 20 en 21, 1 Korinthe 10
"Het voorbeeld van de koperen slang"
W. v.d. Berg Download  
10-08-2014  Openbaring 18
"Johannes ziet de val van Babylon"
H. Polinder Download  
03-08-2014 2 Korinthe 2
"De prediker Paulus is een goede reuk van Christus"
B. de Graaf Download  
03-08-2014 Psalm 121
"De pelgrim verzekerd van goede hulp onderweg"
B. de Graaf Download  
27-07-2014 Mattheüs 10 en 1 Korinthe 12
"Wie Mij belijdt voor de mensen, zal Ik belijden voor Mijn Vader"
J.C.L. Starreveld Download  
27-07-2014 Johannes 15
"De vriendschap van Christus"
J.C.L. Starreveld Download  
20-07-2014 1 Samuel 16 : 1 - 13
"Een man naar Gods hart"
W. van Benthem Download  
20-07-2014 Handelingen 9 en Galaten 1
"Saulus door God bekeert"
C.P. de Boer Download  
13-07-2014 Exodus 32 : 13 tot 33 : 23
"Als vrienden onder elkaar"
H.J. Selderhuis Download  
13-07-2014

Handelingen 9 : 1 - 9 en 26 : 6 - 15
"Jezus' verschijning aan Saulus van Tarsen"

C.P. de Boer Download  
06-07-2014 Psalm 23
"Wat een wonder: "U bent met mij"
S.P. Roosendaal Download  
06-07-2014 1 Petrus 4
"Christus staat gereed"
S.P. Roosendaal Download  
29-06-2014 Romeinen 15
"De God van de hoop"
A. Huijgen Download  
29-06-2014 Romeinen 14 : 13 tot 15 : 7
"Eensgezindheid"
A. Huijgen Download  
22-06-2014 2 Korinthe 1 : 12 - 24
"God doet wat Hij gezegd heeft"
M.J. Kater Download  
22-06-2014 Handelingen 5 : 12 - 23
"Het Woord van het leven kun je het zwijgen niet opleggen"
M.J. Kater Download  
15-06-2014 2 Samuël 6 en 1 Kronieken 15
"De ark wordt gebracht in de stad van David"
H. Polinder Download  
15-06-2014 Efeze 4
"Bedroef de Heilige Geest van God niet"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
09-06-2014 Romeinen 12
"De Heere vurig dienen"
A. Huijgen Download  
08-06-2014 Handellingen 2
"De Pinkstergeest opent"
H. Korving Download  
08-06-2014 Jesaja 56 : 1 - 8 en Handelingen 8 : 26 - 40
"De doop van de kamerling"
A. Huijgen Download  
01-06-2014 1 Korinthe 15 : 12 - 28
"Het Koningschap van Christus"
J.P. Boiten Download  
01-06-2014 Job 1 : 1 - 12
"Het getuigenis over Job"
J.P. Boiten Download  
29-05-2014 Lukas 24 : 50 - 53 en Efeze 1
"Met het Hoofd in de hemel"
J.L. de Jong Download  
25-05-2014 2 Koningen 2 : 1 - 10
"Elia's afscheid"
L.A. den Butter Download  
25-05-2014 2 Koningen 2 : 7 - 14
"Elia's hemelvaart"
L.A. den Butter Download  
18-05-2014 1 Petrus 2 en 3, Spreuken 31 : 10 - 12 en 30
"Heilige vrouwen en wijze mannen"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
18-05-2014 Johannes 1
"Andreas als ambtsdrager"
A. Huijgen Download  
11-05-2014 Mattheüs 28 (alleen preek beschikbaar over vers 17 en 18)
"Menselijke twijfel en Goddelijke macht"
J. Hoefnagel Download  
11-05-2014 Johannes 3 : 3 - 21
"Jezus Christus, de verhoogde Zoon des mensen"
J. Hoefnagel Download  
04-05-2014 Hebreën 4
"Kom tot God, kom tot de troon"
T. Wijnsma Download  
04-05-2014 Openbaringen 22
"KOM"
T. Wijnsma Download  
27-04-2014 Ezechiël 16 en 1 Korinthe 15
"Een late Pasen"
A. v.d. Zwan Download  
27-04-2014 1 Petrus 1
"Levende hoop door de levende Christus"
A. v.d. Zwan Download  
21-04-2014 Openbaringen 1
"Getroost door de opgestane Heer"
A. Th. van Olst Download  
20-04-2014 Markus 14 : 27 - 31 en Markus 16
"En Petrus"
A. Huijgen Download  
20-04-2014 Lukas 24
"Blijf bij ons Heere"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
18-04-2014 Johannes 19
"Het opschrift van het kruis"
A. Huijgen Download  
13-04-2014 Jesaja 63
"Een gebed om genade"
W.N. Middelkoop Download  
13-04-2014 Mattheüs 27
"De vrijwillig machteloze Borg in de kracht van Zijn reddende liefde"
H. de Graaf Download  
06-04-2014 Lukas 22 en Hebreeën 5
"De gehoorzaamheid van Jezus in Zijn lijden"
H. Polinder Download  
06-04-2014 Jesaja 49
"In beide handpalmen gegraveerd"
A. Huijgen Download  
30-03-2014 Markus 14 : 53 - 65
"De veroordeling van de Heere Jezus door het sanhedrin"
A.Th. van Olst Download  
30-03-2014 Markus 8 : 27 - 38
"De navolging van Christus op de weg van het kruis"
A.Th. van Olst Download  
23-03-2014 Markus 14 en Genesis 3 : 8 - 15
"De eenzame Borg"
H.H. Klomp Download  
23-03-2014  Markus 9 : 1 - 13
"De verheerlijking op de berg"
D. v.d. Zwaag Download  
16-03-2014 Mattheus 16
"Het moeten in het christelijke geloof"
A. van Ek Downlaod  
16-03-2014 Markus 4
"De komst van het koninkrijk van God"
A. van Ek Download  
12-03-2014 Jakobus 5
"De kracht van het gebed"
A. Huijgen Download  
12-03-2014 Hosea 7
"Een biddag zonder gebed is een hol vat"
M.J. Kater Download  
09-03-2014 Markus 10
"Jezus ging vóór hen"
S. Griffioen Download  
09-03-2014 1 Thessalonicensen 1
"Vruchten van geloof in Thessalonica"
S. Griffioen Download  
02-03-2014 Hooglied 1
"De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers"
J. Westerink Download  
02-03-2014 Hooglied 5
"Verlangen naar de terugkeer van de Koning"
J. Westerink Download  
23-02-2014 1 Johannes 4 : 7 - 21
"De kern van het Evangelie"
C.J. Droger Download  
23-02-2014 Filippensen 3 : 1 - 16
"Eén ding doe ik..."
C.J. Droger Download  
16-02-2014 Lukas 8 : 40 - 56
"Het 'Vrees niet' van Jezus aan het adres van Jaïrus"
J. Brons Download  
16-02-2014  Lukas 13 : 22 - 30
"Zijn er weinig mensen die behouden worden?"
J. Brons Download  
09-02-2014 Lukas 15 : 1 - 10
"De Goede Herder heeft hart voor Zijn schapen"
C. Westerink Download  
09-02-2014

2 Kronieken 17
"Josafat wandelt in de wegen van de Heere"

C. Westerink Download  
02-02-2014 Lukas 6
"Evenals Zijn Vader, werkt ook Jezus"
H.K. Sok Download  
02-02-2014 Psalm 25
"Een drievoudige zegen van de vreze des Heeren"
H.K. Sok Download  
26-01-2014 Lukas 7
"Het drievoudig getuigenis over de hoofdman"
G. v.d. Groep Download  
26-01-2014 Daniël 5
"Het verstoorde feestprogramma"
G. v.d. Groep Download  
19-01-2014 Lukas 19, Filippenzen 2 en Mattheüs 13 : 45 en 46
"De koopman en de parel"
W.A. Capellen Download  
19-01-2014

Jacobus 1
"Kijken in de spiegel"

P.W.J. v.d. Toorn Download  
12-01-2014 1 Timotheus 1
"Paulus spreekt tot Timotheus over Jezus' geboorte"
W.N. Middelkoop Download  
12-01-2014 2 Petrus 3
"Het uitblijven van de tweede komst van Christus"
W.N. Middelkoop Download  
05-01-2014 Deuteronomium 32
"Als een arend..."
H. Peet Download  
05-01-2014 Openbaringen 15
"De zeven engelen ontvangen de gouden schalen"
H. Polinder Download  
01-01-2014 Hebreeën 11
"Op reis met Abraham, de vader der gelovigen"                 
J. Westerink               Download  
Free business joomla templates