Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Preken 2013

 

Datum

Thema Predikant/Spreker Bijbellezing +
preek
 
 
  31-12-2013 Lukas 17
"Wij zijn maar onnutte slaven"
A. Huijgen Download  
  29-12-2013 Genisis 17 en Lukas 2
"De besnijdenis van het Kind"
A.C. Uitslag Download  
  29-12-2013 Hosea 11 en Matheus 2
"Jezus' uittocht uit Egypte"
A.C. Uitslag Download  
  25-12-2013 Lukas 2
"Het geboortebericht"
A. Huijgen Download  
  25-12-2013 Openbaringen 12
"Oorlog op aarde"
A. Huijgen Download  
  22-12-2013 Jesaja 60
"Jesaja profeteert over de komst van het Licht"
W.N. Middelkoop Download  
  22-12-2013 Joël 3
"Het grote oordeel en de eeuwige zegen"
A. Huijgen Download  
  15-12-2013 Jesaja 8 : 23 - 9 : 6
"Licht in de duisternis"
G.J. Post Download  
  15-12-2013 Filippenzen 4
"De christelijke tevredenheid"
G.J. Post Download  
  08-12-2013 Psalm 147
"De HEERE geneest"
A. Huijgen Download  
  08-12-2013 Psalm 148
"Laat heel de schepping Israëls God loven"
A. Huijgen Download  
  01-12-2013 Psalm 146
"Veilig bij Jacobs God"
A. Huijgen Download  
  01-12-2013  Psalm 51, Johannes 3 : 1-6, Romeinen 5 : 12-19
"De leer van de erfzonde"
H.K. Sok Download  
  24-11-2013 Jesaja 29
"Gods Woord als een gesloten boek"
M. Kater Download  
  24-11-2013 Hebreeën 6 : 9 - 20
"De heerlijke hoop, het anker der ziel"
M. Kater Download  
  17-11-2013 Mattheus 20, catechismus vr. en antw. 62 - 64
"Drie tegenwerpingen weerlegd"
A. Huijgen Download  
  17-11-2013 Jozua 24
"Wij zullen de Heere dienen"
A. Huijgen Download  
  10-11-2013 Markus 5
"Gods ontferming in Gadara"
B. Reinders Download  
  10-11-2013 Jeremia 18 en Jona 3
"Nineve maakt kennis met Gods berouw"
B. de Graaf Download  
  06-11-2013 Spreuken 15
"Dankbaar leven"
A. Huijgen Download  
  06-11-2013 Lukas 17
"De dank kan niet gemist worden"
A.Th. van Olst Download  
  03-11-2013 Zacharia 1
"De Man op het rode paard"
G. v.d. Groep Download  
  03-11-2013 Openbaringen 19
"Het hemels bruidskleed"
G. v.d. Groep Download  
  27-10-2013 Galaten 6
"Roemen in het kruis"
A. Huijgen Download  
  27-10-2013 Mattheus 14
"Jezus beproeft het geloof van zijn discipelen in een storm"
E. Moerdijk Download  
  20-10-2013 Galaten 5 : 22 - 6 : 10
"Lasten dragen"
A. Huijgen Download  
  20-10-2013 Romeinen 3, catechismus vr. en antw. 59 - 61
"Rechtvaardig voor God"
A. Huijgen Download  
  13-10-2013 2 Samuel 3
"De lijst van de helden van David"
W.N. Middelkoop Download  
  13-10-2013 Romeinen 11
"De toekomst van Israël"
H. de Graaf Download  
  06-10-2013 Handelingen 20
"Het is zaliger te geven dan te ontvangen"
A. Huijgen Download  
  06-10-2013 Jona 1
"Jona wordt in de zee geworpen"
B. de Graaf Download  
  29-09-2013 Galaten 5
"In het spoor van de Geest"
A. Huijgen Download  
  29-09-2013 Fillipensen 1, Catechismus vr. en antw. 57 en 58
"Opstaan en leven"
A. Huijgen Download  
  22-09-2013 Genisis 48
"Een opmerkelijke zegening"
R. Kok Download  
  22-09-2013 Markus 7
"Hij heeft alles goed gemaakt"
R. Kok Download  
  15-09-2013 2 Samuel 23
"Een persoonlijke boodschap van koning David"
W.N. Middelkoop Download  
  15-09-2013 2 Koningen 5
"Klein en groot"
A. Huijgen Download  
  08-08-2013 Galaten 5
"Echte vrijheid"
A. Huijgen Download  
  01-09-2013 Galaten 4
"Tweeërlei kinderen van Abraham"
A. Huijgen Download  
  01-09-2013 Daniel 5
"Bélsazar gaat feestend ten onder"
A.D. Fokkema Download  
  25-08-2013 1 Samuel 17 : 50 - 18 : 5
"De liefde tot de Verlosser beleden"
A.K. Wallet Download  
  25-08-2013 2 Thessalonisenzen 2
"Alle reden om de Heere te danken"
A.K. Wallet Download  
  18-08-2013 Galaten 4
"Paulus' pijn en verlangen"
A. Huijgen Download  
  18-08-2013 Psalm 73
"Altijd bij God zijn"
B. Reinders Download  
  11-08-2013 Galaten 4
"Geen slaaf, maar zoon"
A. Huijgen Download  
  11-08-2013 Lukas 7 : 36 - 50, Catechismus vr. en antw. 56
"De vergeving van zonden"
A. Huijgen Download  
  04-08-2013 Kolossenzen 3
'Geesteijk leven"
J. Hoefnagel Download  
  04-08-2013 Openbaringen 3
"De plaats van Jezus in ons leven"
J. Hoefnagel Download  
  28-07-2013 Psalm 84
"Pelgrims op reis naar Sion"
P.D.J. Buijs Download  
  28-07-2013 Prediker 7
"Laat het roer in Gods handen"
P.D.J. Buijs Download  
  21-07-2013 Johannes 3
"Gods liefde in Christus"
J. Mateboer Download  
  21-07-2013 Romeinen 8 : 17 - 27
"Tweeërlei zuchten om Gods herschepping"
C.P. de Boer Download  
  14-07-2013 2 Samuel 7
"Davids danklied"
L.B.C. Boot Download  
  07-07-2013 Galaten 3 : 15 - 29
"Het doel van de wet"
A. Huijgen Download  
  07-07-2013  1 Korinthe 12, catechismus vr. en antw. 55
"De gemeenschap der heiligen"
A. Huijgen Download  
  30-06-2013 Galaten 3 : 1 - 18
"Christus' kruis: vloek en zegen"
A. Huijgen Download  
  30-06-2013 1 Petrus 2 : 1 - 10, catechismus vr. en antw. 54
"De kerk"
A. Huijgen Download  
  23-06-2013 Psalm 77
"Gods weg"
B.L.C. Aarnoudse Download  
  23-06-2013 Johannes 15
"Ranken aan de wijstok"
B.L.C. Aarnoudse Download  
  16-06-2013 Psalm 50
"God zorgt voor alles"
J. Logtenberg Download  
  16-06-2013 Romeinen 8
"De liefde van Christus"
J.W. Wüllsleger Download  
  09-06-2013

Galaten 2
"Een nieuwe identiteit" 

A. Huijgen Download  
  09-06-2013

Galaten 3
"Terug naar de kern"

A. Huijgen Download  
  02-06-2013 Galaten 2
"Om de tafel of aan de tafel"
A. Huijgen Download  
  02-06-2013 2 Samuel 9
"David bewijst weldadigheid aan Sauls huis"
W.N. Middelkoop Download  
  26-05-2013 Filippenzen 3
"Voor wie gelooft vallen Pasen en Pinksteren op één dag"
H.H. Klomp Download  
  26-05-2012 1 Petrus 1
"De Bijbelse Boodschap uit een briefhoofd"
H.H. Klomp Download  
  20-05-2013 Galaten 1
"Paulus getuigenis"
A. Huijgen Download  
  19-05-2013 Handelingen 2
"Pinksteren leren verstaan"
A. Huijgen Download  
  19-05-2013 Handelingen 2 en Exodus 19 : 16 - 25
"Vuur: teken van Pinksteren"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
  12-05-2013 Hebreeën 7 : 14 - 28
"De eeuwige Hogepriester Jezus Christus"
A.K. Wallet Download  
  12-05-2012 2 Koningen 2
"De opname door de Heere van Elia"
A.K. Wallet Download  
  09-05-2013 Efeze 4 : 1 - 16
"Hemelvaart en de kerk"
A. Huijgen Download  
  05-05-2013 Galaten 1
"Ambtsdrager zonder concessies"
A. Huijgen Download  
  05-05-2013 Johannes 16, Catechismus vr. en antw. 53
"De Heilige geest verbindt"
A. Huijgen Download  
  28-04-2013 Openbaringen 14
"Het Lam gaat de volken richten"
H. de Graaf Download  
  28-04-2013 Psalm 72
"Gebed voor de koning"
W.N. Middelkoop Download  
  21-04-2013 Johannes 4 : 1 - 15
"De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw"
A. Versluis Download  
  21-04-2013 Johannes 4 : 15 - 30
"Het hart van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw"
A. Versluis Download  
  14-04-2013 Lukas 24
"Wat volgens God moest en moet"
A.Th. van Olst Download  
  14-04-2013 Johannes 11
"Ik ben de opstanding en het leven"
H. Peet Download  
  07-04-2013 Johannes 21 : 1 - 19
"De drievoudige vraag van Jezus aan Petrus"
A.D. Fokkema Download  
  07-04-2013 1 Korinthe 15
"De opstanding van Christus verandert Zijn volk"
A.D. Fokkema Download  
  01-04-2013 Lukas 24 : 15 - 34
"Voortschrijdend inzicht"
A. Huijgen Download  
  31-03-2013 Johannes 20
"Het wordt Pasen voor Maria"
P.W.J. v.d. Toorn Download  
  29-03-2012 Lukas 23
"Christus' gebed voor Zijn vijanden"
A. Huijgen Download  
  24-03-2013 Johannes 19 : 17 - 37
"De koningstitel boven het kruis"
H. Polinder Download  
  24-03-2013 Lukas 9 : 51 - 62
"Jezus geeft onderwijs in het volgen van Hem"
H. Polinder Download  
  17-03-2013 Johannes 12 : 1 - 11
"Twee getuigenissen aan de maaltijd met Jezus"
W.N. Middelkoop Download  
  17-03-2012 2 Thessalonicenzen 1, Catechismus vr. en antw. 52
"De troost van Christus' wederkomst"
A. Huijgen Download  
  13-03-2013 Psalm 112, 2 Korinthe 9
"Royaal zaaien"
A. Huijgen Download  
  13-03-2013 Psalm 4
"Het ware geluk"
A. Huijgen Download  
  10-03-2013 Johannes 18 : 1 - 14
"Jezus gebonden in plaats van de zijnen"
A. Baars Download  
  10-03-2013 Johannes 6 : 52 : 71
"Het geloof van de twaalf in de crisis"
A. Baars Download  
  03-03-2013 Lukas 15 : 1 - 10
"Jezus ontvangt zondaars en eet met hen"
A. Huijgen Download  
  03-03-2013 Lukas 15 : 11 - 32
"Hoe smaakt het?"
A. Huijgen Download  
  24-02-2013 Lukas 14 : 15 tot 15 : 1
"De kosten van discipelschap"
A. Huijgen Download  
  24-02-2013 1 Korinthe 12, Catechismus vr. en antw. 50 en 51
"Christus' gaven = Christusgaven"
A. Huijgen Download  
  17-02-2013 Genisis 22 : 1 - 19
"Waar is het Lam?"
A.K. Wallet Download  
  17-02-2012 Psalm 110
"De troonsbestijging van de Koning-Priester"
A.K. Wallet Download  
  10-02-2013 Lukas 9 : 18 - 36
"De glans van de Lijdende Zoon"
A. Huijgen Download  
  10-02-2013 Mattheus 28, Joh. 14, Catechismus vr. en antw. 46-49
"Waar is Hij - en waar zijn wij?
A. Huijgen Download  
  03-02-2013 Lukas 7 : 1 - 17
"Voorrang voor de Levende"
A. Huijgen Download  
  03-02-2013 1 Korinthe 15 : 12 - 34, Catechismus vr. en antw. 45
"De opstanding van Christus"
A. Huijgen Download  
  27-01-2013 Jona 2
"Jona's psalm"
C.P. de Boer Download  
  27-01-2013 Jona 2
"Jona's psalm"
C.P. De Boer Download  
  20-01-2013 Lukas 2 : 22 - 40
"Anna, een voorbeeld van een verwachtend Christen"
W.N. Middelkoop Download  
  20-01-2013 1 Petrus 3, Catechismus vr. en antw. 44
"De troost van Christus' nederdaling ter hel"
A. Huijgen Download  
  13-01-2013 Lukas 3 : 1 - 18
"Bij echte bekering horen vruchten"
A. Hijgen Download  
  13-01-2013 Johannes 12 : 20 - 32, Catechismus vr. en antw. 40 - 43
"Jezus' dood en onze dood"
A. Huijgen Download  
  06-01-2013

Jakobus 4 : 13 - 5 : 11
"Draagkracht in het nieuwe jaar"                                

M.J. Kater Download  
  06-01-2013

Jeremia 17
"Vloek en zegen"

P. Roos
Download
 
  01-01-2013 Psalm 103
"Duurzame vriendschap"
A. Huijgen Download  
Free business joomla templates