Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Privacy Policy

De informatie die je met ons deelt, is in vertrouwde handen. Hieronder vind je een toelichting daarop.

  1. Wij respecteren ten volle de vertrouwelijkheid van alle informatie die we ontvangen via deze website. We behandelen deze informatie in overeenstemming met Nederlandse en Europese regelgeving rondom informatieverstrekking door middel van e-mail, instant messaging of andere geschreven berichten.
  2. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens worden persoonsgegevens alleen gebruikt om effectief met je te kunnen communiceren. Dat betekent dat we je naam, contactgegevens, e-mailadres en/of twitteraccountnaam alleen gebruiken in contact met jouzelf. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.
  3. Je kunt altijd een verzoek indienen om je gegevens definitief uit de database te verwijderen.

Geloven en je gevoel

Geloven en gevoel!

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over de kerk

Wat is een kerk nu eigenlijk.

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over God en geloof

Wilt u meer weten wie God is of heeft u

vragen over het geloof?

Ga dan verder...

Free business joomla templates