Hartelijk Welkom

U vindt hier allerlei praktische informatie over de gemeente, kerkdiensten en verenigingen. Ook kunt u opnames van kerkdiensten downloaden. Daarnaast vindt u historische informatie over onze gemeente en algemene informatie over wat een kerk is.

Wie zijn wij...

Disclaimer

De website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en/of informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

DeChristelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site

De Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden zouden voorkomen.

Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.

De website-commissie

Geloven en je gevoel

Geloven en gevoel!

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over de kerk

Wat is een kerk nu eigenlijk.

Wilt u meer weten?

Ga dan verder...

Vragen over God en geloof

Wilt u meer weten wie God is of heeft u

vragen over het geloof?

Ga dan verder...

Free business joomla templates